Person

Arkivarie

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post goran.sjogardfolklivsarkivet.luse

Mobil 072–739 35 35

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (12 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Rapporter (5 st)

Recensioner (24 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Arkivarie

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post goran.sjogardfolklivsarkivet.luse

Mobil 072–739 35 35

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-06-02