Person

Arkivarie

 • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post goran.sjogardfolklivsarkivet.luse

Mobil 072–739 35 35

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

 • Sjögård, G. (1990). Med ljus och lykta : människan och ljuset från bondesamhälle till industrisamhälle. Licentiatavhandling.

Redaktörskap (1 st)

 • Hagström, C., Sjöholm, C. & Sjögård, G. (2013). (Red.) ETN:LUF : Folklivsarkivet i Lund 100 år. ETN: etnologisk skriftserie, 8. Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Etnologiska avdelningen.

Artiklar (2 st)

 • Sjögård, G. (2007). Fiske i märgelgravar och andra småvatten. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 5, 30-34. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2004). Mandelgrens brobilder. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, December, 16-24. Folklivsarkivet.

Bokkapitel (11 st)

 • Sjögård, G. (2014). Att möta naturen i jobbet. I Midholm, L. & Saltzman, K. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 227-237). Institutet för språk och folkminnen.
 • Sjögård, G. (2014). Den godmodiga gästen i trädgården. I Midholm, L. & Saltzman, K. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 253-255). Institutet för språk och folkminnen.
 • Sjögård, G. (2014). Ekorren. I Midholm, L. & Saltzman, K. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 352-353). Institutet för språk och folkminnen.
 • Sjögård, G. (2013). Folklivsarkivets flytt till Arkivcentrum Syd. I Hagström, C., Sjöholm, C. & Sjögård, G. (Red.) ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år (pp. 153-168), 2013:8. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Sjögård, G. & Hagström, C. (2013). Nils Månsson Mandelgren 200 år. I Hagström, C., Sjöholm, C. & Sjögård, G. (Red.) ETN:LUF (pp. 149-152), 2013:8. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Sjögård, G. (2012). När kommer strömmen tillbaka. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i skånsk industri (pp. 41-52), 2012. Skånes hembygdsförbund.
 • Sjögård, G. (2012). När kommer strömmen tillbaka?. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i skånsk industri (pp. 41-52). Skånes hembygdsförbund.
 • Sjögård, G. (2006). Jul, jul, strålande jul. I Hagström, C., Hugoson, M. & Nordström, A. (Red.) Nu gör vi jul igen (pp. 45-52). Institutet för språk och folkminnen.
 • Sjögård, G. (2005). Tankar om telefonen : Att fånga teknikens betydelse med en frågelista. I Hagström, C. & Marander-Eklund, L. (Red.) Frågelistan som källa och metod. Studentlitteratur AB.
 • Sjögård, G. (1993). Folkliga uppfattningar om elektricitet. En studie av människans möte med en ny teknik. I Stattin, J. (Red.) Det farliga livet. Om avund, rädsla, rykten och fördomar (pp. 142-160). Natur och kultur.
 • Sjögård, G. (1992). Traditionsarkiv och datakommunikation. I Herranen, G. (Red.) Data och folklore (pp. 61-75). Nordiska institutet för folkdiktning.

Encyklopediartiklar (1 st)

 • Sjögård, G. (1991). Sötvattensfisket. I Marklund, K. (Red.) Nationalencyklopedin (pp. 321-322), 6. Bra Böcker.

Rapporter (5 st)

 • Sjögård, G. (2006). Timmerflottning. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Mejeridokumentation. Ett aktuellt tema. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Milstolpar i Mandelgrenska samlingen. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Tegeltillverkning, teknik och arbete. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (1981). Så började vi. Sydkraft.

Recensioner (24 st)

 • Sjögård, G. (2015). Archive, Memory, Oblivion. Ethnologia Scandinavica, 45, 228-231. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2015). Att bygga ett skolväsende. Rig, 98, 160-162. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2015). Djur i krigets öga. Rig, 4, 255-256. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2014). När landet kom till staden. Rig, 97, 183-186. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2013). Här har vi det ljuveligt. Rig, Nr 1, 63-64. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2013). Ladugården. Rig, Nr 1, 47-48. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2013). Vi skröt över att ha vatten inne!. Rig, Nr 1, 60-61. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2011). Dairy Training in Denmark. Ethnologia Scandinavica, 41, 207-210. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2011). Recension av De areella näringarnas välgörare. Rig, Nr 3, 186-188. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2011). Recension av Fårkonsulenterna på 1700-talet. Rig, Nr 1, 63-64. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2011). Recension av Visionen om outtömlig energi. Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945-80. Rig, Nr 2, 101-104. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Recension av Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-Lexikon (ny utg.). Svenskt skogslexikon (ny utg.). Rig, Nr 3, 190-191. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Recension av Gustaf III och det ofullbordade slottet. Rig, Nr 4, 248-249. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Recension av Nils Edling: De areella näringarnas välgörare: Kungl. skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Rig, Nr 3, 186-188. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Review of The Spirit of the Works - Kirsten H. Clausen & Ånden på værket - Torben A. Vestergaard. Ethnologia Scandinavica, 40, 142-144. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2009). Review of Seija-Riita Laakso,Across the Oceans. Development of Verseas Business Information Transmission 1815-1875. Ethnologia Scandinavica, 39, 157-159. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2008). Recension av Sjöfart på vattenleder - studier kring Vänern och Göta kanal. Rig, Nr 4, 246-247. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2007). Ethnological Questionnaires and Interviews. Ethnologia Scandinavica, 176-176. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Changes to a Municipal Workplace. Ethnologia Scandinavica, 35, 145-146. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Jan Garnert Hallå! Om Telefonens Första Tid I Sverige rec. av Göran Sjögård. Rig, 241-243. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2001). Recension av De byggde järnvägsvagnar. Emigranterna från Ryfors hos Pullmans i Chicago. Rig, Nr 4, 246-247. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2000). Recinsion av Perpetuum Mobile. Rig, Nr 4, 249-251. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (1999). Recension av: Teknikens landskap. Rig, Nr 2, 123-126. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (1993). People on the coast. Ethnologia Scandinavica, 23, 190-193. Folklivsarkivet.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (11 st)

 • Sjögård, G. (2012). Hästskon i folktron. Beridna högvakten, 3-3. Föreningen beridna högvakten, Föreningen beridna högvakten.
 • Sjögård, G. (2011). Ekorren - söt men olycksbådande. Munvigan, Tidskrift för muntligt berättande, nr 1/maj, 10-13. Berärättarnätet Kronoberg, Berärättarnätet Kronoberg.
 • Sjögård, G. (2011). Folklivsarkivets verksamhet 2010-2011. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, Nr 8, 33-46. Folklivsarkivet, Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2009). Svältsnören. Om den norrländska cykelstigen. ETN: HOJ, 13-25. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sjögård, G. (2008). Bussresor som folkminne och folknöje. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, Nr 6, 24-32. Folklivsarkivet, Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2008). Fluortanten. Skånes Hembygdsförbund Årsbok., 2008, 205-212. Skånes hembygdsförbund, Skånes hembygdsförbund.
 • Sjögård, G. (2005). Folklivsarkivets bebyggelsedokumentation. Skånes Hembygdsförbund Årsbok., 51-60. Skånes hembygdsförbund, Skånes hembygdsförbund.
 • Sjögård, G. (2005). Nils Månsson Mandelgren - konstnär, slöjdlärare, fornforskare. Ledungen, Tidskrift för kultur och miljö i Stockholms län, 6-8. Stockholm : Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholm : Stockholms läns hembygdsförbund.
 • Sjögård, G. (1990). Den gamla byns förvandling. Frostabygden : Frosta härads hembygdsförening, 37, 7-13. Frosta härads hembygdsförening, Frosta härads hembygdsförening.
 • Sjögård, G. (1989). Intryck från belysningsmässor. Lundalinjer, Nr 103, 27-29. Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sjögård, G. (1985). Fiskare och fångstmetoder i Vättern. Småländska kulturbilder, 139-156. Jönköpings läns hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns museum, Jönköpings läns hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns museum.

Arkivarie

 • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post goran.sjogardfolklivsarkivet.luse

Mobil 072–739 35 35

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62