Person

Gabi Louisedotter

Arkivarie

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 75 68

Rum C207

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Jag är arkivarie och kommunikatör på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar sedan 2014. Jag handhar till största delen arkivets manuskriptarkiv som består av uppteckningar, frågelistsvar och intervjuer samt ansvarar för arkivets frågelistverksamhet.

Utbildning: fil. mag., Nordisk jämförande folkloristik, Åbo Akademi och fil. mag., Nordiska språk, Lunds universitet. Doktorand vid Åbo Akademi med ämnet fotografi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Gabi Louisedotter

Arkivarie

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Kontaktinformation

E-post gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 75 68

Rum C207

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 62

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-06-02