Litteratur till försäljning

Folkmedicin mellan gammalt och nytt - Sjuk- och hälsovård i södra Sverige vid förra sekelskiftet

Folkmedicin mellan gammalt och nytt (2020) är en bok om den folkliga kunskapen om sjukdomars uppkomst och bot. Den bygger på material ur samlingar som finns vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet. Författare är historikern Stefan Persson. Boken är utgiven som nr 27 i Folklivsarkivets skriftserie.

Sankt Laurentius i Lund - Ett historiskt drama i medeltidens gryning

Publikationen (2020) är ett samarbete mellan författaren Georg Welin, bokförlaget Veritas Scaniae och Foklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Den handlar om Lunds domkyrkas tillkomst, betraktat ur såväl kyrkopolitiska, arkeologiska som arkitektoniska pespektiv.

Dikter och berättelser på Onsjömål

Dikter och berättelser på Onsjömål (2019) är ett samarbete mellan bokförlaget Veritas Scaniae och Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Publikationen innehåller poesi och noveller avfattade på skånskt bygdemål. Författare är Ethel Johannesdotter-Eliasson (1926–2019) och flertalet av originaltexterna finns arkiverade i musiksamlingarna.

Barndomsminnen - från gården Kvärlöv nr 1 i Annelöv

Barndomsminnen (2017) innehåller texter av Viola Nycander (1934-2015) som berättar om släktgården Kvärlöv nr 1 i Annelöv. Den postumt utgivna boken är ett samarbete mellan Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar och Svante Nycander.

Skånska körens visbok

2016 producerade Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar en faksimilutgåva av Skånska körens visbok (Christer Lundh 2007). Boken inkluderar noter och 2 CD-skivor och innehåller visor som finns arkiverade i musiksamlingarna.

 

Följande titlar finns till försäljning i receptionen på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund:

Alftberg, Åsa 2012: Vad är det att åldras? – 150 kr

Bringéus, Nils-Arvid 1963: Brännodling – 60 kr

Börnfors, Lennart 2008: Foton från förr – 80 kr

Ek, Sven B 1971 (1982): Nöden i Lund – 150 kr

Gunnarsson, Allan, Saltzman, Katarina & Sjöholm, Carina 2017: Ett eget utomhus – 200 kr

Gustavsson, Karin 2014: Expeditioner i det förflutna – 150 kr

Hagström, Charlotte, Hugosson, Marlene & Nordström, Annica 2006 (red.): Nu gör vi jul igen – 80 kr

Johannesdotter-Eliasson, Ethel 2019: Dikter och berättelser på Onsjömål – 150 kr

Jönsson, Tomas 1979: Jordstugor i Sydsverige – 30 kr

Lindgren, Andersen, Nilsson, Johansson & Wieslander 2021 (red.): Samlade låtar till minne av Bengt Ericsson ­­– 200 kr

Lundh, Christer (2007) 2016: Skånska körens visbok – inkl 2 CD – 150 kr

Lundh, Christer (1983) 2013: Visor i Skåne – 100 kr

Midholm, Lina & Saltzman, Katarina 2014 (red.): Naturen för mig – 240 kr

Nycander, Viola 2017: Barndomsminnen från gården Kvärlöv nr 1 i Annelöv – 100 kr

Persson, Stefan 2020: Folkmedicin mellan gammalt och nytt – 200 kr

Persson, Stefan 2016: Invasionen - den intenderade övergången till Skåne 1808 och 1809 – 150 kr

Pettersson, Kerstin 1993: Mandelgren i Södermanland – 30 kr

Rentzhog, Sten 1979 (red.): Nils Månsson Mandelgren - Brev från en resande konstnär Jämtland-Härjedalen 1868-1869 – 80 kr

Salomonsson, Anders 1999: Bondeliv  – 60 kr

Werdenfels, Åke 1991: Mandelgren i Blekinge – 50 kr

Werdenfels, Åke 1992: Mandelgren i Skåne – 50 kr

Welin, Georg 2020: Sankt Laurentius i Lund – Ett historiskt drama i medeltidens gryning – 150 kr

Wilhelmsson, Bertil 2018: Minnen från Romeleåsen - del I & II säljes tillsammans – 450 kr

Åkerman, Viktor 1964: Minnen och anteckningar från Gärdlövs och Önnarps pastorat – 100 kr

Böckerna går även att beställa mot faktura. För expediering tag kontakt med ansvarig för bokförsäljningen.

Folkmedicin mellan gammalt och nytt
Folkmedicin mellan gammalt och nytt. Av Stefan Persson.

Folkmedicin mellan gammalt och nytt

Sankt Laurentius i Lund
Sankt Laurentius i Lund. Av Georg Welin.

Sankt Laurentius i Lund

Dikter och berättelsr på Onsjömål
Dikter och berättelser på Onsjömål. Av Ethel Johannesdotter-Eliasson.

Dikter och berättelser på Onsjömål

Barndomsminnen
Barndomsminnen. Av Viola Nycander.

Barndomsminnen

Skånska körens visbok
Skånska körens visbok. Inkl. 2 CD-skivor. Av Christer Lundh (red.).

Skånska körens visbok

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-10-22