Litteratur till försäljning

Dikter och berättelser på Onsjömål

Dikter och berättelser på Onsjömål (2019) är ett samarbete mellan bokförlaget Veritas Scaniae och Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Publikationen innehåller poesi och noveller avfattade på skånskt bygdemål. Författare är Ethel Johannesdotter-Eliasson (f 1926) och flertalet av originaltexterna finns arkiverade i musiksamlingarna.

Skånska körens visbok

2016 producerade Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar en faksimilutgåva av Skånska körens visbok (Christer Lundh 2007). Boken inkluderar noter och 2 CD-skivor och innehåller visor som finns arkiverade i musiksamlingarna.

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv

En populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om att ämnet är engagerande, stort och svårgripbart. Boken ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet vid Lunds universitet (2014).

Litteratur till försäljning

Följande titlar finns till försäljning i receptionen på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund:

Alftberg, Åsa 2012: Vad är det att åldras? – 150 kr

Bringéus, Nils-Arvid 1963: Brännodling – 60 kr

Börnfors, Lennart 2008: Foton från förr – 80 kr

Ek, Sven B 1971 (1982): Nöden i Lund – 150 kr

Gunnarsson, Allan, Saltzman, Katarina & Sjöholm, Carina 2017: Ett eget utomhus – 200 kr

Gustavsson, Karin 2014: Expeditioner i det förflutna – 150 kr

Hagström, Charlotte, Hugosson, Marlene & Nordström, Annica 2006 (red.): Nu gör vi jul igen – 80 kr

Johannesdotter-Eliasson, Ethel 2019: Dikter och berättelser på Onsjömål – 150:-

Jönsson, Tomas 1979: Jordstugor i Sydsverige – 30 kr

Lundh, Christer (2007) 2016: Skånska körens visbok – inkl 2 CD – 150 kr

Lundh, Christer (1983) 2013: Visor i Skåne – 100 kr

Midholm, Lina & Saltzman, Katarina 2014 (red.): Naturen för mig – 240 kr

Nycander, Viola 2017: Barndomsminnen från gården Kvärlöv nr 1 i Annelöv – 100 kr

Persson, Stefan 2016: Invasionen - den intenderade övergången till Skåne 1808 och 1809 – 150 kr

Pettersson, Kerstin 1993: Mandelgren i Södermanland – 30 kr

Rentzhog, Sten (red.) 1979: Nils Månsson Mandelgren - Brev från en resande konstnär Jämtland-Härjedalen 1868-1869 – 80 kr

Salomonsson, Anders 1999: Bondeliv  – 60 kr

Wedenfels, Åke 1991: Mandelgren i Blekinge – 60 kr

Wilhelmsson, Bertil 2018: Minnen från Romeleåsen - del I & II säljes tillsammans – 450 kr

Åkerman, Viktor 1964: Minnen och anteckningar från Gärdlövs och Önnarps pastorat – 100 kr

Rentzhog, Sten (red.) 1979: Nils Månsson Mandelgren - Brev från en resande konstnär Jämtland-Härjedalen 1868-1869 – 80 kr

 

Böckerna går även att beställa mot faktura. För expediering tag kontakt med ansvarig för bokförsäljningen.

 

Av Ethel Johannesdotter-Eliasson. Poesi och noveller på skånskt bygdemål.

DIKTER OCH BERÄTTELSER PÅ ONSJÖMÅL

Av Bertil Wilhelmsson. Böckerna behandlar byarna Dörröd, Veberöd & Gödelöv (del I) samt Genarp, Slimminge, Blentarp & Everlöv (del II).

Minnen från Romeleåsen I & II

Om ideal, livssituationer och aktiviteter i villaområdenas trädgårdar. Av Allan Gunnarsson, Katarina Saltzman och Carina Sjöholm.

Ett eget utomhus

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv.

Naturen för mig

Skånska körens visbok. Inkl. 2 CD-skivor.

Skånska körens visbok

Barndomsminnen av Viola Nycander. Från gården Kvärlöv nr 1 Annelöv.

Barndomsminnen av Viola Nycander