lunduniversity.lu.se

The Folklife Archives with the Scania Music Collections

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Mandelgren Collection

En särskild serie i Folklivsarkivet utgör den samling akvareller, teckningar, beskrivningar och anteckningar som skapades och sammanfördes av Nils Månsson Mandelgren (1813-1899).

Hans syfte var att genom vidsträckta resor i Sverige samla ett material, som visade den inhemska kulturens särart. Samlingen, som omfattar ca 100 000 nummer, utgör en dokumentation av landets kulturhistoria från äldsta tid fram till Mandelgrens samtid. Den är därför en värdefull källa såväl för arkeologer och konstvetare som för etnologer. Materialet donerades av Mandelgren till Lunds universitet 1889. År 1969 överfördes samlingen till Folklivsarkivet, varvid ett omfattande registreringsarbete påbörjades.

Mandelgrens samlingar har utgivits i landskapsvolymer, hittills omfattande Skåne, Blekinge, Öland, Södermanland, Jämtland, Dalarna, Småland och Östergötland samt översiktsarbetet "Nils Månsson Mandelgren, en resande konstnär i 1800-talets Sverige".

Registret är sökbart på socken och ämne och gäller för alla serier nedan. Bilder finns inlagda i registret men det är ännu inte komplett. Bilderna på kyrkor i serie 4 finns utlagda separat i stiftsordning (se nedan). Digitalisering av anteckningarna i serie 3 och 5 har påbörjats och är delvis tillgängliga på Internet.

 

Nils Månsson Mandelgren fotograferad vid 1870-talets början på höjden av sin karriär

Nils Månsson Mandelgren fotograferad vid 1870-talets början på höjden av sin karriär

Sjutsbonde i Säby socken i Småland år 1847

Sjutsbonde i Säby socken i Småland år 1847

Gåshus och ankhus på Övedskloster i Skåne år 1877

Gåshus och ankhus på Övedskloster i Skåne år 1877