Music examples

Examples from the Scania Music Collections

Aftonsång Key harp. Acc no: B052:04

Baxarramsa Song. Acc no: B206a:09

Brudmarsch Violin. Acc no: B027:01

Fiskarevals Song & guitar. Acc no: B158b:02

Jul när jag var liten Verbal. Acc no: B250:07

Kalas hos patron Blom Song. Acc no: B114a:07

Källnatrions utställningsmarsch (recorded in 1908) Stroh violin. Acc no: B190b:04

Kära min mor Song. Acc no: B104:07

Kärleksvisa från Hofterup Song. Acc no: B255b:17

Lopolka Magdeburger accordion. Acc no: B042:02

Madavisa Song. Acc no: B183a:04

Majvisan Song & magdeburger accordion. Acc no: B065:04

Midsommarnatten Song. Acc no: B093a:20

Min vilotimma ljuder Chorale. Song. Acc no: B251a:04

Nu är det sommar Song & accordion. Acc no: B219b:01

Polska according to Ored Andersson, Linderöd. Violin. Acc no: B368a:09

Sommarvalsen Song & guitar. Acc no: B170:15

Staffansvisan Kroatiska föreningen Jadran Malmö. Song. Acc no: B673:14

Till sommaren kommer Song & guitar. Acc no: B024b:02

Vaggvisa Vyssa lull barnet mitt. Song. Acc no: B140a:02

Vals according to Maria Lindahl, Frennarp, Ö Sallerup. Violin. Acc no: B058:05 

Recorder Nils Andersson, Lund (1846-1921). Jury. The fiddler competition in Lund 1907. SMS 35.
Ored Andersson, Linderöd (1820-1910). Violin. The fiddler competition in Lund 1907. SMS 35.
Page Manager: patrik.sandgrenfolklivsarkivet.luse | 2021-11-17