lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Aktuellt

2018

 • 28 februari hade arkivet besök av Södra Sandby industriförening. I studiebesöket ingick att musikarkivarien förvisade musiksamlingarna med någon betoning på musik kopplad till skånsk industrihistoria.
 • Februari-mars har Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar praktikanter från Arkivvetenskap; Fysiska och digitala arkiv. Inledningsvis har de bland annat hjälpt till med att indexera och registrera ett flertal musiktryck fån 1910-1920-talet.
 • I början av mars publicerade musikarkivarien en andra artikel om familjen Berndtsson; "Spelmansfamiljen Berntsson - Vad hände sen? - I Upptecknaren nr 12. Länk till projektbeskrivning.

2017

 • 11 november hölls Arkivens dag på Arkivcentrum Syd under temat "Synd och skam". Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar var med och arrangerade och bidrog med utställningsmaterial. Musikarkivarien var konferencier under föredragen. Utställningen står t o m mars 2018.
 • 8 september gjorde musiksamlingarna en intervju med Gunnar Hurtig, släkting till spelmansfamiljen Berndtsson.
 • 28 augusti intervjuades åter igen musikarkivarien om fotbollsramsor och läktarsånger. Denna gång i "Din Gata" (P3). Länk till programmet.
 • 7 augusti intervjuades musikarkivarien i P4 Radio Malmöhus. Om fotbollsramsor och läktarsånger. Länk till programmet (klipp).
 • 20 juni gjorde musiksamlingarna en intervju med Pia Berntsson, sonsondotter till riksspelmannen Per Joel Berndtsson (1843-1952).
 • 24 maj hade musiksamlingarna besök av folkmusiklinjen på Skurups folkhögskola. Musikarkivarien föreläste och förevisade.
 • 11 maj hade musikarkivarien föredrag på Stadsarkivet i Malmö, för Malmö släktforskarförening. För en fullsatt hörsal presenterades "Baltiska utställningen ur ett musik- och underhållningsperspektiv".
 • 9 mars gjorde musiksamlingarna en intervju med Ann-Christine Aspdahl, sondotterdotter till riksspelmannen Per Joel Berndtsson (1843-1952).
 • 16 februari gjorde musiksamlingarna en intervju med Adriana Hansson, dotterdotterdotter till riksspelmannen Per Joel Berndtsson (1843-1952).
 • 14 februari gjorde musiksamlingarna en intervju med Ethel Eliasson (f 1926), dotterdotter till riksspelmannen Per Joel Berndtsson (1843-1952).
 • 9 februari gjorde musiksamlingarna en intervju med författaren och hembygdsforskaren Georg Welin (f 1932), bror till kompositören Karl-Erik Welin (1934-1992).
 • 18 januari var det premiär för vårterminens onsdagscaféer på Arkivcentrum Syd. Musikarkivarien hade föredraget "Tjugondag Knut kastas granen ut!".
 • Under januari och februari förtecknas och arkiveras material efter riksspelmannen Nils Henning Olsson (1902-1988); även med koppling till riksspelmännen Per Joel Berndtsson (1853-1942) och Edvin Lindberg (1898-1966).
 • Arkivet arbetar för närvarande med att redigera/komprimera musiksamlingarnas digitala musikfiler - för att kunna publiceras i databasen - ett arbete möjliggjort genom ett samarbete med Gnistbildning AB.
 • Den nya musikdatabasen är till stora delar klar, och kommer förhoppningsvis att kunna publiceras någon gång under våren 2017.

Skånska Körens Visbok. Inkl. 2 CD-skivor.

Bild- och musikspel: "Syndiga bilder och skamliga visor". Arkivens dag 2017. Tema: "Synd och skam". Material från Landsarkivet, Skånes musiksamlingar och UB.