lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

  

Amatörfotografen Eric Landsorts  bilder uppmärksammas i en nyutkommen bok om Mölle.

Erik Landsort (1897-1967) var en flitig amatörfotograf som noggrant dokumenterade sina resor och sommarvistelser bland annat i Mölle under 1910- och 1920-talen. Hans efterlämnade fotografier förvaras på Folklivsarkivet i Lund och utvalda delar publiceras jämte annat material i en nyutkommen bok om Mölle av Erik Magnusson och Frederic Täckström.