lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

  

LUF 244 Måltid i förändring

Denna frågelista vill ta reda på hur just dina mat-, matlagnings- och måltidsvanor ser ut idag och om de har förändrats över tid. Frågelistan sänds ut inom projektet "Måltiden i Upplevelseekonomin" som leds av docent Håkan Jönsson vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.