lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Den aktuella frågelistan går att besvara online. Följ länken i bilden!

Transkriberingsprojekt

Projektarbete med Tusen Gnistor - vi bevarar Sveriges kulturarv i Malmö som transkriberar texter ur Mandelgrenska samlingen

Visning/Demonstration

Visningar av lärplattformar

2016-03-02 On   13:15 - 16:00