lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Frågelistan Måltid i förändring går att besvara online. Följ länken i bilden!

 

Frågelistan Var och hur köper du mediciner

Besvara Folklivsarkivets specialfrågelista och hjälp oss att samla kunskap om inköp och användning av mediciner. Svaren kommer att användas av professor Susanne Lundin verksam vid Lunds universitet. Kontakta Folklivsarkivet för att få veta mer.

Frågelistan besvaras online: Frågelista Var och hur köper du mediciner