lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Transkriberingsprojekt

Projektarbete med Tusen Gnistor - vi bevarar Sveriges kulturarv i Malmö som transkriberar texter ur Mandelgrenska samlingen

Semesterstängt

Folklivsarkivet är stängt för besök 2015-07-20 -- 2015-08-09