lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Skånes musiksamlingar

Notbild

Skånes musiksamlingar är egen klingande avdelning vid Folklivsarkivet i Lund. Samlingarna är ett av landets regionala arkiv för folk- och folklig musik och uppgiften består i att dokumentera, vårda och tillgängliggöra den regionala musiken. Samlingarna står till tjänst för såväl forskning, utbildning som mer praktisk användning.

 

Musiksamlingarna har begränsad service och stängt för expediering av handlingar till forskarsalen på Arkivcentrum Syd mellan 16 juli-13 augusti. Ha en skön sommar!

 

Årets sommarvisa: Nu är det sommar nu är det sol (instrumental hambo). Acc nr. B722:01.