lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Skånes musiksamlingar

Notbild

Skånes musiksamlingar är egen klingande avdelning vid Folklivsarkivet i Lund. Samlingarna är ett av landets regionala arkiv för folk- och folklig musik och uppgiften består i att dokumentera, vårda och tillgängliggöra den regionala musiken. Samlingarna står till tjänst för såväl forskning, utbildning som mer praktisk användning.

 

Årets sommarvisa: Nu är det sommar nu är det sol (instrumental hambo). Acc nr. B722:01.