lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LUF 248 Musikanvändning och musiklyssnande

Arkivets senaste frågelista rör musik i alla dess former och näst intill oändliga funktioner. Vilka är viktiga för dig och på vilket sätt är musik del av ditt dagliga liv? 

Följ bildlänken nedan för att svara på webbfrågelistan.

 

Vill du få information om arkivets senaste frågelista? Skicka e-post till: expedition@folklivsarkivet.lu.se