Söktips

När du söker efter material i arkivet måste du använda olika databaser utifrån vilken samling materialet arkiverats i. Det är således inte möjligt att söka igenom hela arkivets bestånd av olika material med en sökning i en databas.

Begränsad sökning

Snabbsökningen söker igenom hela databasen för den arkivsamling du valt. Förstoringsglaset, till vänster om fältet snabbsökning, öppnar begränsad sökning så att du kan välja att enbart söka träffar från exempelvis ett landskap eller en socken.  

Synonymer

De ord som använts för att registrera och beskriva materialet i databasen är de ord som är sökbara. Använd rikligt med synonymer för en utförlig sökning.

Språkbruk 

Vid registreringen har man i beskrivningen ofta använt de ord som förekommer i materialet. Registreringen har skett under nyare tid men de sökbara orden kan bestå av ett åldrat språkbruk. Söker du till exempel efter festseder lönar det sig att också söka på 'gille'. 

Stavningsreformer kan påverka sökningen. En stavningsreform att ha i särskilt beaktande är e-ljudets ändring till 'ä' i många ord som tex 'jern' till 'järn' (1889, SAOL sjätte upplagan). Det tog tid att etablera reformen och dessutom återgick en del ä-stavningar tillbaka till 'e' under 1900-talet. Staden Helsingborg som ändrade stavningen till 'Hälsingborg' 1912 återgick till stavning med 'e' 1971. I Reals databas hittas ännu sökningar enligt stavning med 'ä'.

En felstavning gör att databasen inte hittar sökordet. 

Sökordet 'natt' i databasen hittar alla ord där natt ingår som bestämd form: 'natten', sammansatta ord: 'natthärbärge', 'nattvard', 'nattfrieri' et cetera. 

Att växla mellan singular och plural om det är aktuellt enligt omljudet (vokalbytet) i vissa substantiv exempelvis: 'natt' respektive 'nätter', kan eventuellt ge fler träffar.

Registrering 

Folklivsarkivet registrerar sitt material på sockennamn och stadens namn enligt en äldre ordning, inte nutida kommuner. Här nedan finns kartor till socknar och härader i Skåne.

Karta över socknar (församlingar) i Skåne

Karta över häraderna i Skåne

 

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

LUKA

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv LUKA tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid.

Detta arbete utgjorde något av en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet vid Lunds Universitet. Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och uppteckningar, beskrivningar av det immaterialla kulturarvet, ville man på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden. Ett stort arbete påbörjades med att intervjua äldre personer födda på 1850–1870-talen (LUKA 1). Totalt intervjuades drygt 5 500 personer fram till 1970. Idag omfattar arkivet 29 olika undersökningar om kyrklig sed.

LUKA:s fysiska samlingar finns på Arkivcentrum Syd i Lund. Alla förfrågningar görs via e-post till David Gudmundsson luka@ctr.lu.se

Klicka på länken "läs mer" nedan för en utförlig beskrivning av samlingarna.