Förteckning Olof Christoffersson

A 3456.

Acc.Dat: 1971 12 08.

Insamlare/Uppteckn: Christoffersson, Olof.

Kopior av manuskript om folksägner..

Folksägner. sägner.

Originalet förvaras i Trelleborgs museum.

 

A 210.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Brunsläkten

 

A 211.

Acc Dat: 1943-00-00

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Mina förfäder av Gudmund och Mauritz släkterna av Vissmarlöf och Aggarp

 

 

A 212.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof

Släktforskning.

Mina förfäder av Stora Markie släkten

Avskrift med samma accessionsnummer har 28 sid..

 

A 213.

Acc.Dat: 1942-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof

Släktforskning. :

Göng eller Gyng släkten i Västra Ahlstads och Sjörups byar

Avskrift med samma accessionsnummer har 58 sid.

 

A 214.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof

Släktforskning.      

Mina förfäder av Ugglarps, Sturups och Signetorps släkterna

Avskrift med samma accessionsnummer har 55 sid.

 

A 215

Acc .Dat: 1943-00-00

Författar: Christoffersson, Olof

Släktforskning.

Diverse avskrifter av gamla handlingar

Avskrift med samma accessionsnummer har 59 sid.

 

A 216

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Vånge eller värnel

 Avskrift med samma accessionsnummer har 5 sid

 

A 217.

Acc Dat:  1943-00-00

Författare: Christoffersson, Olof

Släktforskning

Graes = Grees släkten av Gylle

Avskrift med samma accessionsnummer har 6 sid.

 

A 218.

Acc.Dat: 1942-00-00.

Författare : Christoffersson, Olof

Släktforskning.

Birkefogde släkten av Börringe och Lindholmens Birkerätt samtlänsmanssläkten av Aggarp

Avskrift med samma accessionsnummer har 51 sid.

 

A 219.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Lavesåkragårds släktens historia

Avskrift med samma accessionsnummer har 38 sid.

 

A 220.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare : Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Fru Elsa Diplom Ing. Hans Doons fru vid Simonverken i Berlin fäderne fäder

Avskrift med samma accessionsnummer har 28 sid.

 

A 221.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Michels släkten av Klörup

Avskrift med samma accessionsnummer har 15 sid.

 

A 222.

Acc.Dat: 1942-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning.

Anteckningar över Söne, Sone, Sunne släktens förekomst i Skytts hd i medlet av 1600-talet

Avskrift med samma accessionsnummer har 79 sid.

 

A 223.

Acc.Dat: 1943-00-00.

Författare: Christoffersson, Olof.

Släktforskning

Stora Isie släkten

 Avskrift med samma accessionsnummer har 14 sid.

 

 A 224.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mina förfäder å nr 16 Simlinge

 Avskrift med samma accessionsnummer har 21 sid.

 

 A 225.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mina fäders släkt

 Avskrift med samma accessionsnummer har 54 sid.

 

 A 226.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mina förfäder av Storegård m.fl. hemman i Gislöf by

 Avskrift med samma accessionsnummer har 26 sid.

 

 A 227.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare : Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mina förfäder från rusthållaregårdarna Hammerlöv och Trelleborg

 Avskrift med samma accessionsnummer har 28 sid.

 

 A 228.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare : Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Sören, Söhring, Söffrens släkten av Fru Ahlstad:

 Avskrift med samma accessionsnummer har 81 sid.

 

 A 229.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Tillägg till A 228

 Avskrift med samma accessionsnummer har 6 sid.

 

 A 230

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Förattare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Släktutredning  angående Johan Nilsson Bakvångsgården och Anders Nilsson   

 Hilleberg klockrike Älfstads socken förfäder

 Avskrift med samma accessionsnummer har 24 sid.

 

 A 231.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Fru Anna Maria Nilsson, född Andersson, Bakvången Simlinge förfäder å    

 Faderns sida

 Avskrift med samma accessionsnummer har 20 sid.

 

 

 A 232.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Sören släkten av Toarp och Lilla Bedinge

 Avskrift med samma accessionsnummer har 45 sid.

 

 A 233

.Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Fjerdingslöfs - Torsviksgrenen

 Avskrift med samma accessionsnummer har 67 sid.

 

 A 234.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Månstorps "Gövla" (Gafle)

 Avskrift med samma accessionsnummer har 13 sid.

 

 A 235.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Folklivet i Trelleborg i äldre tider

 Avskrift med samma accessionsnummer har 88 sid.

 

 A 236.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Anteckningar från en Danmarksresa 1923

 Avskrift med samma accessionsnummer har 51 sid.

 

 A 237.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Bärskåningarna voro med och hjalp danskarna att intaga Elfsborgs

 fästning

 Avskrift med samma accessionsnummer har 13 sida.

 

 A 238.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare : Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mina förfäder från Åkarp nr 4

 Avskrift med samma accessionsnummer har 67 sid.

 

 A 239.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mårten Olssons släktregister + O. Duners möderneanfäder m.  fl.släktupp

 gifter

 Avskrift med samma accessionsnummer har 91 s.

 

 A 240

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Lantmäterihandlingar från 1660

 Avskrift med samma accessionsnummer har 100 sid.

 

 A 241.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Bååthsläkten

 Avskrift med samma accessionsnummer har 43 sid.

 

 A 242.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Bilaga till Olof Pedersson Bååth om rättegången (sid 155-136 i 1660 års

 tingsbok för skytts hd

 Avskrift med samma accessionsnummer har 10 si

 

 

 A 243.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Skånska Bååtha släktens ättesaga

 Avskrift med samma accessionsnummer har 12 sid.

 

 A 244.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Fru Anna Maria Nilsson, född Andersson, Bakvången Simlinge

 förfäder å faderna sidan

 Avskrift med samma accessionsnummer har 21 sid.

 

 A 245.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Ändringar o tillägg till Bååthsläkten

 Avskrift med samma accessionsnummer har 12 sid.

 

 A 246

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Min möderna släkt från Bååtha släkten av Sjörup

 Avskrift med samma accessionsnummer har 77 sid.

 

 A 247

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Bååthsläkten (forts)

 Avskrift med samma accessionsnummer har 156 sid.

 

 A 248.

 Acc.Dat: 1942-00-00.

 Författare: Christoffersson, Olof.

 Släktforskning.

 Mina förfäder av Brönnestad, Espä, Almaröd och Åkarps

 släkterna

 Avskrift med samma accessionsnummer har 16 sid.

 

 A 249.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Stad: Lund.

 Insamlare/Uppteckn: Christoffersson, Olof.

 Visa.

 Visor. maj. månad.

 Den Gamla Maj = Månads-Wisan. Lund 1833

 

 

 A 250.

 Acc.Dat: 1943-00-00.

 Insamlare/Uppteckn: Christoffersson, Olof.

 Avskrift ur en handskrift på Lunds universitetsbibliotek av år 1765.

 Mjöd. bryggning.

 Underrättelse att brugga godt mjöd