Olof Christoffersson

Olof Christoffersson föddes den 28 september 1869 i Fru Alstads församling, Malmöhus län och avled den15 november 1944. Han var lantbrukare, kommunalman och hembygdsforskare. Föräldrarna var lantbrukarparet Christopher Nilsson och Cecilia Olsdotter. Gården heter Långåkra i Fru Alstads socken. Olof Christoffersson var ordförande i kommunalstämman och kommunalnämnden i Fru Alstads landskommun. Han var innehavare av Skånska trädgårdsföreningens stora silvermedalj. 1934 fick han Wasa-orden. Folklivsarkivet har en stor samling av hans forskning. Samlingar finns även på Trelleborgs museum och Kulturen i Lund.

Arkivförteckning

A 3456. Acc.Dat: 1971 12 08. Insamlare/Uppteckn: Christoffersson, Olof. Kopior av manuskript om folksägner.. Folksägner. sägner. Originalet förvaras i Trelleborgs museum.

A 210. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning. Brunsläkten A 211. Acc Dat: 1943-00-00 Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning. Mina förfäder av Gudmund och Mauritz släkterna av Vissmarlöf och Aggarp

A 212. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof Släktforskning. Mina förfäder av Stora Markie släkten Avskrift med samma accessionsnummer har 28 sid..

A 213. Acc.Dat: 1942-00-00. Författare: Christoffersson, Olof Släktforskning. : Göng eller Gyng släkten i Västra Ahlstads och Sjörups byar Avskrift med samma accessionsnummer har 58 sid.

A 214. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof Släktforskning.       Mina förfäder av Ugglarps, Sturups och Signetorps släkterna Avskrift med samma accessionsnummer har 55 sid.

A 215 Acc .Dat: 1943-00-00 Författar: Christoffersson, Olof Släktforskning. Diverse avskrifter av gamla handlingar Avskrift med samma accessionsnummer har 59 sid. A 216 Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning. Vånge eller värnel  Avskrift med samma accessionsnummer har 5 sid

A 217. Acc Dat:  1943-00-00 Författare: Christoffersson, Olof Släktforskning Graes = Grees släkten av Gylle Avskrift med samma accessionsnummer har 6 sid.

A 218. Acc.Dat: 1942-00-00. Författare : Christoffersson, Olof Släktforskning. Birkefogde släkten av Börringe och Lindholmens Birkerätt samtlänsmanssläkten av Aggarp Avskrift med samma accessionsnummer har 51 sid.

A 219. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning. Lavesåkragårds släktens historia Avskrift med samma accessionsnummer har 38 sid.

A 220. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare : Christoffersson, Olof. Släktforskning. Fru Elsa Diplom Ing. Hans Doons fru vid Simonverken i Berlin fäderne fäder Avskrift med samma accessionsnummer har 28 sid.

A 221. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning. Michels släkten av Klörup Avskrift med samma accessionsnummer har 15 sid.

A 222. Acc.Dat: 1942-00-00. Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning. Anteckningar över Söne, Sone, Sunne släktens förekomst i Skytts hd i medlet av 1600-talet Avskrift med samma accessionsnummer har 79 sid. A 223. Acc.Dat: 1943-00-00. Författare: Christoffersson, Olof. Släktforskning Stora Isie släkten  Avskrift med samma accessionsnummer har 14 sid.  

A 224.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mina förfäder å nr 16 Simlinge  Avskrift med samma accessionsnummer har 21 sid.  

A 225.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mina fäders släkt  Avskrift med samma accessionsnummer har 54 sid.  

A 226.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mina förfäder av Storegård m.fl. hemman i Gislöf by  Avskrift med samma accessionsnummer har 26 sid.  

A 227.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare : Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mina förfäder från rusthållaregårdarna Hammerlöv och Trelleborg  Avskrift med samma accessionsnummer har 28 sid.  

A 228.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare : Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Sören, Söhring, Söffrens släkten av Fru Ahlstad:  Avskrift med samma accessionsnummer har 81 sid.  

A 229.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Tillägg till A 228  Avskrift med samma accessionsnummer har 6 sid.  

A 230  Acc.Dat: 1943-00-00.  Förattare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Släktutredning  angående Johan Nilsson Bakvångsgården och Anders Nilsson     Hilleberg klockrike Älfstads socken förfäder  Avskrift med samma accessionsnummer har 24 sid.  

A 231.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Fru Anna Maria Nilsson, född Andersson, Bakvången Simlinge förfäder å      Faderns sida  Avskrift med samma accessionsnummer har 20 sid.

A 232.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Sören släkten av Toarp och Lilla Bedinge  Avskrift med samma accessionsnummer har 45 sid.  

A 233 .Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Fjerdingslöfs - Torsviksgrenen  Avskrift med samma accessionsnummer har 67 sid.  

A 234.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Månstorps "Gövla" (Gafle)  Avskrift med samma accessionsnummer har 13 sid.  

A 235.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Folklivet i Trelleborg i äldre tider  Avskrift med samma accessionsnummer har 88 sid.  

A 236.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Anteckningar från en Danmarksresa 1923  Avskrift med samma accessionsnummer har 51 sid.  

A 237.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Bärskåningarna voro med och hjalp danskarna att intaga Elfsborgs  fästning  Avskrift med samma accessionsnummer har 13 sida.  

A 238.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare : Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mina förfäder från Åkarp nr 4  Avskrift med samma accessionsnummer har 67 sid.  

A 239.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mårten Olssons släktregister + O. Duners möderneanfäder m.  fl.släktupp  gifter  Avskrift med samma accessionsnummer har 91 s.  

A 240  Acc.Dat: 1943-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Lantmäterihandlingar från 1660  Avskrift med samma accessionsnummer har 100 sid.  

A 241.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Bååthsläkten  Avskrift med samma accessionsnummer har 43 sid.

 A 242.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Bilaga till Olof Pedersson Bååth om rättegången (sid 155-136 i 1660 års  tingsbok för skytts hd  Avskrift med samma accessionsnummer har 10 si  A 243.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Skånska Bååtha släktens ättesaga  Avskrift med samma accessionsnummer har 12 sid.  

A 244.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Fru Anna Maria Nilsson, född Andersson, Bakvången Simlinge  förfäder å faderna sidan  Avskrift med samma accessionsnummer har 21 sid.

A 245.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Ändringar o tillägg till Bååthsläkten  Avskrift med samma accessionsnummer har 12 sid.  

A 246  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Min möderna släkt från Bååtha släkten av Sjörup  Avskrift med samma accessionsnummer har 77 sid.  

A 247  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Bååthsläkten (forts)  Avskrift med samma accessionsnummer har 156 sid.  

A 248.  Acc.Dat: 1942-00-00.  Författare: Christoffersson, Olof.  Släktforskning.  Mina förfäder av Brönnestad, Espä, Almaröd och Åkarps  släkterna  Avskrift med samma accessionsnummer har 16 sid.  

A 249.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Stad: Lund.  Insamlare/Uppteckn: Christoffersson, Olof.  Visa.  Visor. maj. månad.  Den Gamla Maj = Månads-Wisan. Lund 1833  

A 250.  Acc.Dat: 1943-00-00.  Insamlare/Uppteckn: Christoffersson, Olof.  Avskrift ur en handskrift på Lunds universitetsbibliotek av år 1765.  Mjöd. bryggning.  Underrättelse att brugga godt mjöd

Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2021-08-31