lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hans Otto Pyks samling

Folklivsarkivet har denna samling som deposition från Mölle byförening. I huvudsak handlar det om Mölle och angränsande delar av Kullahalvön i Skåne. Det innehåller manuskript, anteckningar, ritningar, kartor, tidningsurklipp och fotografier.