Hans Otto Pyks samling

Folklivsarkivet har denna samling som deposition från Mölle byförening. I huvudsak handlar det om Mölle och angränsande delar av Kullahalvön i Skåne. Det innehåller manuskript, anteckningar, ritningar, kartor, tidningsurklipp och fotografier.

  • Kopior av familjeannonser från Mölle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9