Evald och Nils Jönssons personarkiv

Arkivet innehåller handlingar som lantbrukare Evald Jönsson och hans bror Nils Jönsson efterlämnat. Till största delen rör det sig om handlingar tillkomna i samband med Evalds lantbruksföretag men även handlingar av personlig karaktär som till exempel dagböcker. Arkivet innehåller även handlingar som tillhört deras far Emil Jönsson. För innehållet se arkivförteckningen. Evald Jönsson, född den 7/10 1904 i Hamneda socken, Kronobergs län. Död 21/12 1983 på samma ort. Övertog år 1925 fadern Emils lantbruk. Gift med Anna-Britta Jönsson. Äldre brodern, lantbruksarbetaren Nils Jönsson, född 5/11 1902 i Hamneda socken och död 14/5 1992 på samma ort. Brödernas far, vagnmakaren och lantbrukaren Emil Jönsson (1861-1946).
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2017-02-10