Folkskollärare Emil J. Söderman

Gåvan till Folklivsarkivet

Styrelseledamoten i Bjäre Härads Hembygdsförening, f. folkskolläraren Emil J. Söderman i Ramsjöstrand har till Folklivsarkivet i Lund överlämnat en synnerligen värdefull gåva. I bild och uppteckningar har han samlat ett stort material om byggnader och arbetsliv, dikt och tro samt seder i Bjäre härad. År 1938 utgav han ett arbete med titeln ”Bjärehalvön i gamla tider”, och nu överlämnar han material till en andra del av detta verk. Dessutom skänker han ett 250-sidigt manuskript och en kollektion på 160 delvis unika fotografier, som bland annat visar gårdar och skepp, typiska för Bjärehalvöns säregna kultur.

En samling av 150 visuppteckningar på 700 blad, som vunnit pris i en tävlan om gamla visor, som radiotjänst anordnade för ett antal år sedan, ingår också i gåvan. Melodierna har upptecknats till flera av visorna av kantor David Pålsson.

Dessutom har Söderman överlämnat ett manuskript ”Över vida vatten”, som baserar sig på dagböcker och brev från en sjökapten Oscar Olin, som var född 1852, seglat på alla världshaven och så småningom slog sig ner i Kina, där han blev skeppsredare.

Söderman har under en lång följd av år insänt ett stort antal uppteckningar till Folklivsarkivet, Landsmålsarkiven i Lund samt Nordiska museet och Institutet för folklivsarkivet i Stockholm. Härför har han vid upprepade tillfället erhållit tacksamhetsskrivelse.

75 år 1959

Hembygdsforskaren och skriftställaren förre folkskolläraren Emil J. Söderman, Ramsjöstrand, fyller den 27 juli 75 år. Söderman är född i ett sjökaptens hem i Ramsjö, Västra Karup, och var efter avlagd folkskollärarexamen i Lund år 1905 verksam som lärare i Hov under 40 år. Vid sidan om skol- och biblioteksarbete har han tagit livlig del i ideellt föreningsliv och gjort sig känd i vida kretsar som hembygdsforskare. Han har tagit initiativet till Hovs hembygdsförening och varit dennes ordförande under många år. Från trycket har han utgivit “Bjärehalvön i forna tider”, och av sina samlingar av uppteckningar och fotografier har han donerat till Folklivsarkivet i Lund och andra arkiv. I dansk och svensk radio berättade han härom året om fiske och sjöfart i Bjäre. För sitt kulturarbete har han tilldelats Hazeliusmedaljen samt Samfundets för hembygdsvård förtjänstplakett. (California Digital Newspaper Collection > Vestkusten > 23 July 1959)