Realkatalogen

Denna sida är avsedd att visa vilka realrubriker man kan använda när man söker i Real. Observera att om en rubrik består av mer än ett ord måste man kombinationssöka. Det går inte att skriva en rubrik med två eller tre ord i samma sökfält. A. Bebyggelse och bosättning(typologi) (PDF 8 Kb -Nytt fönster) I. Första bebyggelse (s. 2). II. Bygden och bygdelaget (s. 2). III. By och gård (s. 3). IV. Bostaden (s. 3). V. Rågång och hägnad (s. 4). VI. Periodisk bosättning (s. 4). VII. Stad, köping och liknande samhällen (s. 5). VIII. Fornminnen (s. 5).

B. Näringar och hushållning (s. 6) (PDF 37 Kb -Nytt fönster) I. Hushållning i allmänhet (s. 7). II Jakt (s. 7). III. Fiske. (s. 9). IV. Husdjursskötsel (s. 11). V. Jordbruk (s. 17). VI. Skogsbruk (s. 21). VII. Bergsbruk (s. 22). VIII. Slöjd, hantverk, industri (s. 23). IX. Hushåll och levnadssätt (s. 26). C. Samfärdsel och handel (s. 34) (PDF 6 Kb -Nytt fönster) I. Samfärdsel (s.35). II. Handel (s. 36). D. Samhället (Sociologi) (s. 38) (PDF 19 Kb -Nytt fönster) I. By och gård (s. 39). II. Dräktskick (s. 43). III. Samhällsklasser (s.44). IV. Umgängesformer (s. 45). V. Socken och kyrka (s. 46). VI. Härad och tingslag (s. 49). VII. Stad och köping (s.49).IX. Undervisningsväsen (s. 49). X. Rättsväsen (s.50). XI. Skatteväsen (s.51). XII. Militärväsen (s. 51). E. Människan (s. 52) (PDF 22 Kb -Nytt fönster) I. Människans egenskaper (s. 53). Människans liv (s. 54). F. Naturen (s. 68) (PDF 21 Kb -Nytt fönster) I. Himlen och väderleken (s. 69). II. Särskilda naturbildningar (s. 71). III. Växter (s. 73). IV. Djur (s. 74). G. Läkekonst (s. 83) (PDF 26 Kb -Nytt fönster) I. Allmänt om läkekonsten (s. 84) II. Passning av sjuka (s. 84). III. Desinficering (s. 84). IV. Sjukdomsorsak (s. 84). V. Förebyggande åtgärder (s. 84). VI. Diagnostiska åtgärder (s. 85). VII. Symptom (s. 85). VIII. Bot (s. 85). IX. Sjukdomar (s. 87). X. Systematisk indelning (s. 92). XI. Barnsjukdomar (s. 101).

H. Tid och tidsindelning (s. 103) (PDF 17 Kb -Nytt fönster) I. Folktrons och folksedens allmänna former och kategorier (s. 115) (PDF 28 Kb -Nytt fönster) I. Tid (s. 116). II. Rum (s. 116). Gräns, övergång och riktning (s. 116). IV. Participation (s. 117). V. Ödestro (s. 118). Divination (s. 118). VII. Önskningar (s. 122). VIII. Person, makt, liv och själ (s. 122). IX. Makt- och lyckoting (s. 125). X. Magisk teknik och magiska ändamål (127). XI. Tecken, tal och färger (s. 130). XII. Tala och signa (s. 131). XIII. Särskilda förbud och påbud (s. 133). XIV. Fiktion (s. 133). J. Mytologisk tradition (s. 134) (PDF 20 Kb -Nytt fönster) I. Aitiologisk diktning (s. 135). II. Mytologiska väsen (s. 135). III. Naturväsen (s. 137). IV. Övernaturliga djurväsen (s. 143). V. Byggnadsväsen (s. 144). VI. Dragväsen (s. 144). VII. Förvandlade (s. 146). VIII. Syner av olika slag. Hemlighetsfulla röster (s. 147). IX. Platser, byggnader och föremål (s. 147). X. Skatter (s. 148). XI. Syndiga handlingar (s. 148). Eskatologiska föreställningar. (s. 149). K. Historisk tradition (s. 150) (PDF 6 Kb -Nytt fönster) I. Bebyggelsehistoria (s. 151). II Notiser om hednisk kult (s. 151). III. Kyrkokrönika (s. 151). IV. Krig och fejder (s. 151). V. Farsoter, nödår, olyckor (s. 152). VI Personkrönika och personsägner (s. 152). VII. Sägner om städer och samhällen (s. 153). L. Individuella tankar och memorat (s. 154) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) Individuella bildningar (s. 155). II. Upplevelser och memorat (s.155). M. Diktning (s. 156) (PDF 10 Kb -Nytt fönster) I. Sagor (s. 157). II. Djurspråk, växters och föremåls tal (s. 157). III. Anekdoter och skämthistorier (s. 158). IV. Gåtor (s. 158). V. Ordspråk, ordstäv och talesätt (s. 158). VI. Visor (s. 158). VII. Rim (s. 162). VIII. Ramsor (s. 162). IX. Böner (s. 163). N. Musik (s. 164) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) I. Vokalmusik (s. 165). II. Instrumentalmusik (s. 165) O. Idrott, dramatik, lek och dans (s. 166) (PDF 20 Kb -Nytt fönster) I. Idrott (s. 167). II. Gungor och snurror (s. 174). III. Dramatik (s. 174). IV. Sällskapslekar utan sång (s. 174). V. Särskilda barnlekar (s. 177). VI. Räkneramsor (s. 177). VII. Sånglekar (s. 177). Dans (s. 181). P. Spel, vadhållning, lottning, leksaker (s. 183) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) I. Spel (s. 184). II. Vadhållning (s. 184). III. Lottning (s. 185). IV. Leksaker (s. 185). Q. Bildande konst (s. 186) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) I. Byggnadskonst (s. 187). II. Bildkonst (s. 187). III. Målarkonst (s. 187). IV. Konsthantverk (s. 187). V. Tryckta bilder (s. 187).   S. Svensk kultur i utlandet (s. 191) (PDF 3 Kb -Nytt fönster) A. Emigration (s. 192). B. Svensk kultur i utlandet (s. 192). I. Finlands-svenska förhållanden (s. 192). II. Estlands-svenska förhållanden (s. 192). III. Svensk-amerikanska förhållanden (s. 192). IV. Andra utlandssvenska förhållanden (s. 192). C. Utländska förhållanden (s. 192). D. Additament (s. 192). I. Landskaps- och sockenbeskrivningar (s. 192). II. Språkliga notiser (s. 192).