Hillevi Fredrika Zelow

Hillevi Fredrika Zelow tillhörde en adelsfamilj som kom från Kassubien (historisk region i Pommern) och som introducerades på Riddarhuset 1640. Hennes föräldrar var Christer Göran Zelow, född 1761-06-16 på Näs i Flo socken. Han var militär och uppnådde graden överstelöjtnant. Utnämndes till hovmarskalk 1809. Avled 1827-10-09 på sin egendom Lövås i Gestads socken och avslutade ätten Zelow på svärdssidan. Gift 1796-10-03 i Alingsås med Helena Sofia Gripenstedt, 1772-1847. Hon var dotter till hovjunkaren Johan Gripenstedt, och friherrinnan Helena Sofia Ollonberg. Paret fick sex barn.
  1. Sofia Margareta Zelow, 1797-1848. Hon var den kända romanförfattarinnan Sofia von Knorring. Gift 1820 med sin fars syssling, översten friherre Sebastian Carl von Knorring, 1789-1858. Hon är en av den moderna svenska romankonstens pionjärer. Tillsammans med Carl Jonas Love Almqvist, August Blanche, Fredrika Bremer och Emilie Flygare-Carlén dominerade Sophie von Knorring 1830- och 40-talens svenska realistiska roman.
  2. Christer Georg Zelow, 1798-1799.
  3. Christina Carolina Zelow, 1799-1837. Gift 1835 med överstelöjtnanten Johan Fredrik Flach, i hans första gifte (omgift med hennes syster), född 1805-1878.Augusta Charlotta Zelow, 1800-1857 ogift.
  4. Augusta Charlotta Zelow, 1800-1857 ogift.
  5. Hillevi Fredrika Zelow, född 1802-12-13 på Grävsnäs, avled 1896-11-13 på Prinshaga i Skärvs socken. Gift första gången 1825 med lasarettsläkaren, medecine doktor Ebbe Fredrik Schough, född 1796 i Kalmar, avled 1828 i Åmål. Gift andra gången 1838 på Skålltorp med sin svåger, överstelöjtnanten Johan Fredrik Flach 1805-1878, i hans andra gifte.
  6. Vendla Maria Zelow, 1804-1888 ogift.