lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att söka i samlingen

Den Mandelgrenska samlingen görs tillgänglig i kulturarvsportalen Alvin.

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial från svenska kulturarvsinstitutioner. Plattformen utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitets bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet. Avsikten är att hela samlingen ska bli tillgänglig genom Alvin.

Övriga delar av samlingen är delvis åtkomliga genom följande länkar.

  • Serie 1. Avdelning 5 - 11 (Serie 1. Akvareller, teckningar)
  • Serie 6. Avdelning 5 - 12 (Serie 6.Utlandet. Antikens Italien ej inlagd)
  • Arbete pågår med den onumrerade serien som i huvudsak innehåller Mandelgrens personliga handlingar
  • Serie 2. Skisser Denna serie har ännu ingen sökfunktion men det går att bläddra i planscherna
  • Serie 3. Anteckningar Samma som serie 2. Det går att bläddra