lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Register rubriker - stickord

 • Mandelgrenska samlingen är indelad i sex serier och serie 1-2, 3, 6 är indelad i tolv huvudavdelningar beroende på ämnesområde. Denna ordning i samlingen har Mandelgren bestämt
 • Registret i Alvin är sökbart på socken och ämne och gäller det som vi hunnit lägga in av serie 1 och 6 samt den onumrerade serien med personliga handlingar. Serie 2 finns utlagd på vår hemsida vilket gör det möjligt att bläddra igenom serien men register saknas. Bilderna på kyrkor i serie 4 och anteckningarna i serie 5 finns utlagda separat i stiftsordning och sockenordning. Anteckningarna i serie 3 har inget register ännu men den som vill bläddra har möjlighet att göra det i de digitala kopiorna. Det kan t.ex. vara så att ni har en referens till textdokumenten från en tryckt källa. Vi rekommenderar att intresserade hör av sig så att vi kan hjälpa till.
 • Serie 1: Renritningar
 • Serie 2: Fältskisser
 • Serie 3: Anteckningar
 • Serie 4: Bilder kyrkor
 • Serie 5: Anteckningar kyrkor
 • Serie 6: Utlandet (bilder)
 • De tolv avdelningarna för serie 1-3 och 6 har följande ämnesrubriker

  Första avdelningen - Landets natur och beskaffenher

  Andra avdelningen - Folktyper och stamskillnader

  Tredje avdelningen - Näringar och levnadssätt

  Fjärde avdelningen - Klädedräkter och smycken

  Femte avdelningen - Bostäder och husgeråd

  Sjätte avdelningen - Slöjd

  Sjunde avdelningen - Samfärdsel och varubyte

  Åttonde avdelningen - Sjöväsendet

  Nionde avdelningen - Krigsväsendet

  Tionde avdelningen - Rättsväsendet

  Elfte avdelningen - Helgedomar

  Tolfte avdelningen - Högtider och folkbruk

   

 • För att söka på ämne kan ni använda er av de realrubriker med underrubriker som återfinns nedan. Det konstruerades för det manuella kortregister som konstruerades för Mandelgerenska samlingen på 1970-talet. Den används när samlingen förs in i Alvin. 1981 registrerades anteckningarna i serie 3 enligt dessa realrubriker. Rubriker och termer är lämpliga att använda vid ämnessökning och för att orientera sig i om samlingens innehåll.
 • Till ämneskatalogen fanns även ett alfabetiskt stickordsregister med en mängd begrepp och termer som återfinns i samlingen och som vi planerar att publicera på hemsidan för att underlättta ämmnessökningen.
 • BEBYGGELSE
 • Allmänt. Bruk.
 • Byggnadsdetalj. By. Försvarsverk. Herrgård. Hägnad. Prästgård. Stad Stadsvy.
 • BOSTAD
 • Allmänt. Backstuga. Eldhus. Kolarkoja. Sydgötiska huset. Säsongbostad. Torp
 • DANS
 • DRÄKT
 • Allmänt. Barn. Grupp Kvinna. Man. Benplagg. Bälte. Halsplagg. Dräkttillbehör. Huvudbonad. Linneplagg. Livplagg. Skodon. Smycke. Ytterplagg. Begravning. Giftermål. Konfirmation.
 • EKONOMIBYGGNAD
 • Allmänt. Bastu. Brunn. Fiskebod. Fähus. Förrådshus. Gruvbyggnad. Kokhus. Kvarn. Loge. Maltorka. Ria. Smedja. Såg
 • FAMILJEHÖGTID
 • Allmänt. Begravning. Dop. Giftermål. Konfirmation.
 • FISKE
 • Allmänt. Håvfiske. Instängningsfiske. Krokfiske. Ljusterfiske. Notfiske. Nätbindning.
 • FORNLÄNNING
 • Allmänt. Grav. Hällristning. Sten.
 • HANDEL
 • Allmänt. Mynt. Mått. Sigill. Vikt.
 • HANTVERK
 • Allmänt. Borr. Gjutform. Kniv. Mejsel. Skrapa. Slipsten. Såg. Yxa. Övr. verktyg.
 • HEMINREDNING
 • Allmänt. Belysning. Bord. Dörr. Eldstad. Förvaringsmöbel. Inredningsdetalj. Interiör. Liggmöbel. Lås. Prydnadsföremål. Sittmöbel.
 • HUSDJURSSKÖTEL
 • Allmänt. Bi. Fjäderfä. Får. Get. Hund. Häst. Nötkreatur. Ren. Svin. Hinderdon. Seldon.
 • HUSHÅL
 • Allmänt. Bak. Brygd. Handmalning. Hygien. Läkemedel. Matlagning. Mjölkhantering. Måltid. Njutningsmedel. Tidmätning. Tvätt.
 • JAKT
 • JORDBRUK
 • Allmänt. Gödsling. Plöjning. Skörd. Sådd. Tröskning. Åkerjämning.
 • KRIGSVÄSEN
 • KYRKOBYGGNAD
 • Allmänt. Klockstapel. Kloster. Kyrka. Kyrkport.
 • KYRKOINVENTARIUM
 • Allmänt. Altare. Belysning. Bord. Dopfunt. Dörr. Epitafium. Förvaringsmöbel. Glasmåleri. Gravvård. Jordfästningsredskap. Kollektkärl. Kyrkotextilier. Monstrans. Mässdräkt. Nattvardskärl. Orgel. Predikstol. Relikskrin. Rökelsekar. Sittmöbel. Skulptur. Tavelmåleri. Vigvattenskärl. Väggmåleri.
 • KYRKOLIV

 • MINNESMÄRKE
 • Allmänt. Plakett. Vapensköld.
 • MUSIK
 • NATUR
 • Allmänt. Djur. Landskap. Trädgård. Växter.
 • PORTRÄTT
 • Allmänt. Barn. Grupp. Kvinna. Man. (Endast tavelporträtt, i övrigt se DRÄKT)
 • RÄTTSVÄSEN
 • Allmänt. Bestraffning. Byväsen. Tingsställe.
 • SPEL
 • STAT
 • SÄLLSKAPSLIV
 • TEXTILIER
 • Allmänt. Handsömnad. Härvling. Linberedning. Spinning. Ullberedning. Valkning. Vävning. Övriga textilteknik
 • TRANSPORT
 • Allmänt. Båt. Bärredskap. Hjudon. Skidor. Släpdon. Trygor. Väg.
 • UNDERVISNING
 • Allmänt. Skola.
 • VAPEN
 • Allmänt. Fångstvapen. Huggvapen. Kastvapen. Skjutvapen. Slagvapen. Stötvapen.
 • ÅRSHÖGTID
 • ÖVRIGA BYGGNADER

 • ÖVRIGA NÄRINGAR