lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hur man anger källa ur Mandelgrenska samlingen

Mandelgrenska samlingens systematik

Serierna och avdelningarna numreras vanligen med romerska siffror medan firgurnummer och planschnummer anges med vanliga siffror. Plansch anges ibland med romerska siffror. Varje bild eller text anges sålunda på följande sätt.

Serienr:planschnr-Avdelning:figur