lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Alvin - Register

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial från svenska kulturarvsinstitutioner. Plattformen utvecklas och drivs avv Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitets bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet. Avsikten är att hela Mandelgrenska samlingen ska bli åtkomlig genom Alvin. Övriga delar av samlingen är delvis åtkomliga genom följande länkar.

  • Serie 1. Avdelning 5 - 11 (Serie 1. Akvareller, teckningar)
  • Serie 6. Avdelning 5 - 12 (Serie 6.Utlandet. Antikens Italien ej inlagd)
  • Arbete pågår med den onumrerade serien som i huvudsak innehåller Mandelgrens personliga handlingar
  • Serie 2. Skisser Denna serie har ännu ingen sökfunktion men det går att bläddra i planscherna
  • Serie 3. Anteckningar Samma som serie 2. Det går att bläddra