lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rävjakt

Rödräven har jagats för pälsens skull och för att skydda rådjur, fasan och annat småvilt samt tamhönsen. Rävjakt har bedrivits med olika metoder. Jägaren har lagt ut lockbete så kallat åtel som till exempel slaktavfall och sedan väntat tills räven anländer. Rävjakt har också bedrivets med drivande hund, som smygjakt och grytjakt. Att fånga räven med olika sorters fällor var mycket vanligt i den förindustriella bondekulturen.

Filmen visar klappjakt eller drevjakt i vilken en drevkedja driver räven mot i förväg utposterade skyttar. Tolv män varav sex skyttar ingår i drevet. De två deltagande kvinnorna och några av männen använder skramlor vars ljud ska skrämma räven i rätt riktning. En skallra var förr i tiden inte bara avsedd som en barnleksak. Ett annat ord som använts är skrämma som även kan avse en duk med en bild som skrämmer bytesdjuret. Snötäcket under vårvintern gjorde det lättare att följa räven och ringa in den.

Förr var det en plikt att delta i skalljakter eller klappjakter på rovdjur. Om detta berättar medeltida källor och ännu i början på1800-talet drogs folk från flera socknar samman främst för att jaga varg. Effektivast var det dock med tio till tolv deltagare. Filmens drevjakt efter räv visar en uråldrig tradition. Användningen av skjutvapen och hund blev dock vanligare hos bondebefolkningen under 1800-talets lopp. Längre tillbaka användes yxor, klubbor och pikar.

Räven är sannolikt det vilda djur som dragit till sig störst intresse inom folktron. Särskilt var det djurets list och slughet som betonades. Kroppsdelarna användes i folkmedicinen. Räven är en viktig aktör i flera folksagor. Han uppträder som hjälpare vid hjältens sida och i djurfablerna utsätter han vargen och björnen för olika spratt.