lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Halmtak

Materialet och taktäckningen

Halmtaksläggning med förklarande text i filmen. Skärning av "täckevigrer" från rödpil och "täckekymer" från gulpil samt Täckning av "sti". Filmat av Albert Eskeröd i St. Köpinge, Herrestad och St. Köpinge Svenstorp, Herrestad samt Torsten Althin och Ingemar Ingers 1937. Täckningen av ett "sti" filmades i Tomelilla, Ingelstad av Albert Eskeröd och i Tomelilla byagård Torsten Althin och Ingemar Ingers samma år.