lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Årets och livets högtider

Äggpickning

I Skåne där inflytandet från kontinenten är som störst i vårt land förekom att både vuxna och barn lekte med ägg om påsken. I Simrishamn samlas fortfarande människor tidigt om påskdagsmorgonen på hamnplanen med fickorna fulla med hårdkokta ägg för att ”picka ägg”. Den ena tävlande slår sitt ägg stäv mot stäv och akter mot akter medan den andre håller sitt ägg stilla. Den vars ägg går sönder förlorar dem till motståndaren. Förr förekom att småflickor gick runt med äggkorgar och sålde till spelarna, som då utgjordes av män och pojkar, vilket man ser i ett kort avsnitt i filmen. Ibland var äggen dekorerade. I slutet på 1800-talet fanns en krog ”Klämman” som sålde hårdkokta ägg tidigt på morgonen. Filmen visar munterheten och äggpickningen var ett samtalsämne både dagarna före och efter påsken. I Grekland har leken anor sedan 1200-talet och är fortfarande vanlig.

Äggkastning

På de höga slänterna vid marknadsplatsen i Kivik och i fiskelägena Vik och Baskemölla där denna film är tagen tävlade barnen genom att kasta hårdkokta ägg nedför slänten för att se vems ägg som rullade längst. Barnen ställde sig på en linje och kastade på en given signal men det var mer lek än en regelrätt tävling. Det förekom att äggen var dekorerade. Den höga strandvallen norr om Kivik kallas fortfarande för ”Äggabackarna”. När äggen krossats av leken kunde de ätas upp. Leken har gamla anor och finns omvittnad i Skåne och på kontinenten på 1600-talet. Det anses att leken har kommit till Skåne från Nederländerna.

Äggrullning

"Äggarullning" i Simrishamn påskdagen 1937. Film Av Albert Eskeröd