Fotografier på kyrkor och byggnader

I början på 1900-talet fotograferades kyrkor och ett mindre antal profana byggnader i anslutning till Mandelgrenska samlingen. Det var under den tid när Mandelgrenska samlingen förvarades på institutionen för estetik. Negativen förvaras enligt uppgift på Historiska museet vid Lunds universitet. Bilderna är i Jpeg-format och ligger i mappar för varje landskap där filernas namn överensstämmer med ortnamnet eller socknen.