lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sökregister

En sökmotor erbjuds för Skånes musiksamlingar. Logga in utan kontonamn och lösenord, under "Logga in som gäst":

Sökregister för Skånes musiksamlingar

Sökregistret uppdateras kontinuerligt med ljudfiler av musikexempel. Beroende på webbläsare kan det krävas att användaren aktiverar ljudspelaren i sina inställningar. Om en post saknar ljudfil ta kontakt för frågor och eventuell expediering, vilket även gäller intervjuer och övriga registrerade dokument.*

Tips för användaren:

  • Bläddra ej bakåt i själva webbläsaren vid användningen av sökregistret
  • Öppna sökregistret i ny flik eller nytt fönster

 

Teckenförklaring vid registrerat Acc. nr. samt motsvarande arkivförteckning:

B = fältinspelningar - Arkivförteckning (PDF)

F = fonogram - Arkivförteckning (PDF)

N = noter - Arkivförteckning (PDF)

S = skillingtryck - Arkivförteckning (PDF)

V = visor/vistexter - Arkivförteckning (PDF)

VF = video/film - Arkivförteckning (PDF)

Endast # = övrigt - Arkivförteckning (PDF)

 

*En del av musiksamlingarnas noter och vistexter kan laddas ner som digitala kopior via dessa resurssidor: Notsamlingen (N) och Vissamlingen (V).