lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sydsvenska bonadsmålningar

Bonadsmålning var en form av målad utsmyckning av stugrummet på väv och från omkring 1800 även på papper hos bondebefolkningen i Småland, Halland samt angränsande delar av Västergötland och Blekinge. Målningarna, vilkas traditioner kan följas tillbaka till senmedeltiden, hade sin blomstring under perioden 1750–1850. Forskning om denna konstart bedrevs under ledning av professor Nils-Arvid Bringéus. En särskild hemsida utformades av FD Elisabeth Berglin.