lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Manual för sökregister

  • Välj Logga in som gäst
  • Ovanför den blå horisontella linjen finns systemets sökfunktioner. Lite till vänster syns ett stiliserat förstoringsglas. Klickar man på det finns funktionen Sök. När man klickar på sök får man fram en tom blankett där man skriver in det ord eller ortnamn på rätt fält som man letar efter. Det går att kombinations-söka på till exempel ett föremål eller företeelse och ett landskap.
  • När man väljer sökning framträder en blå knapp med texten Utför. När utförknappen syns framträder även knappen Avbryt. Bläddra i svarets dataposter gör man med piltangenterna längst till vänster.
  • Ny sökning kan utföras direkt efter den föregående för systemet letar åter i alla dataposter.
  • Den runda ringen längre till vänster har funktionen Visa alla så att man åter kan bläddra i hela registret.
  • Funktionen snabbsökning gör det möjligt att söka fritt inom alla datafält. Det finns ytterligare funktioner men som inte är användbara i Folklivsarkivets register.
  • I vissa databaser finns länk till dokumentet i dataposterna. Så är det i vissa fotografiska samlingar. I M-arkivet med uppteckningar, frågelistsvar och intervjuer finns ännu inte länkar till dokumentet. Dessa finns i en dokumentsamling som beskrivs i anslutning till M-ark och Real. Dokument i M-arkivet som är yngre än cirka 50 år är inte publicerade i dokumentsamlingen av sekretesskäl. Hör av er om ni vill få fram sådana som saknas i dokumentsamlingen.
  • När man går ur registret kan man tyvärr inte backa tillbaka till hemsidan.