lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Serie 6: Utlandet

Avd. 1 Landets naturbeskaffenhet

Avd. 2 Folktyper och stamskillnader

Avd. 3 Näringar och hushållning

Avd. 4 Klädedräkt och smycken

Avd. 5 Bostäder och husgeråd

Avd. 6 Slöjder

Avd. 7 Samfärdsel och varubyte

Avd. 8 Sjöväsen

Avd. 9 Krigsväsen

Avd. 10 Rättsväsen

Avd. 11 Helgedomar

Avd 12. Högtider och folkbruk