lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Register rubriker - stickord

Mandelgrenska samlingen är indelad i sex serier och varje serie indelad i tolv huvudavdelningar enligt följande

Registret är sökbart på socken och ämne och gäller för alla serier nedan. Bilder finns inlagda i databasen men det är ännu inte komplett. Bilderna på kyrkor i serie 4 finns utlagda separat i stiftsordning. Digitalisering av anteckningarna i serie 3 och 5 har påbörjats och är delvis tillgängliga på Internet. Se länkar nedan.

 • Serie 1: Renritningar
 • Serie 2: Fältskisser
 • Serie 3: Anteckningar
 • Serie 4: Bilder kyrkor
 • Serie 5: Anteckningar kyrkor
 • Serie 6: Utlandet

  Registret är sökbart på socken och ämne och gäller för alla serier nedan. Bilder finns inlagda i registret men det är ännu inte komplett. Bilderna på kyrkor i serie 4 finns utlagda separat i stiftsordning. Digitalisering av anteckningarna i serie 3 och 5 har påbörjats och är delvis tillgängliga på Internet.

  Databasen (sökmotorn) till Mandelgrenska samlingen var ursprungligen ett manuellt kortregister. Ämneskatalogen var systematiserad med följande rubriker och underrubriker. Dessa rubriker och termer är lämpliga att använda vid ämnessökning för att orientera sig i databasen. Till ämneskatalogen fanns även ett alfabetiskt stickordsregister med en mängd begrepp och termer som återfinns i samlingen och som är avskrivet som en textfil. Det går att söka på orden i stickordsregistret.
 • BEBYGGELSE
 • Allmänt. Bruk.
 • Byggnadsdetalj. By. Försvarsverk. Herrgård. Hägnad. Prästgård. Stad Stadsvy.
 • BOSTAD
 • Allmänt. Backstuga. Eldhus. Kolarkoja. Sydgötiska huset. Säsongbostad. Torp
 • DANS
 • DRÄKT
 • Allmänt. Barn. Grupp Kvinna. Man. Benplagg. Bälte. Halsplagg. Dräkttillbehör. Huvudbonad. Linneplagg. Livplagg. Skodon. Smycke. Ytterplagg. Begravning. Giftermål. Konfirmation.
 • EKONOMIBYGGNAD
 • Allmänt. Bastu. Brunn. Fiskebod. Fähus. Förrådshus. Gruvbyggnad. Kokhus. Kvarn. Loge. Maltorka. Ria. Smedja. Såg
 • FAMILJEHÖGTID
 • Allmänt. Begravning. Dop. Giftermål. Konfirmation.
 • FISKE
 • Allmänt. Håvfiske. Instängningsfiske. Krokfiske. Ljusterfiske. Notfiske. Nätbindning.
 • FORNLÄNNING
 • Allmänt. Grav. Hällristning. Sten.
 • HANDEL
 • Allmänt. Mynt. Mått. Sigill. Vikt.
 • HANTVERK
 • Allmänt. Borr. Gjutform. Kniv. Mejsel. Skrapa. Slipsten. Såg. Yxa. Övr. verktyg.
 • HEMINREDNING
 • Allmänt. Belysning. Bord. Dörr. Eldstad. Förvaringsmöbel. Inredningsdetalj. Interiör. Liggmöbel. Lås. Prydnadsföremål. Sittmöbel.
 • HUSDJURSSKÖTEL
 • Allmänt. Bi. Fjäderfä. Får. Get. Hund. Häst. Nötkreatur. Ren. Svin. Hinderdon. Seldon.
 • HUSHÅL
 • Allmänt. Bak. Brygd. Handmalning. Hygien. Läkemedel. Matlagning. Mjölkhantering. Måltid. Njutningsmedel. Tidmätning. Tvätt.
 • JAKT
 • JORDBRUK
 • Allmänt. Gödsling. Plöjning. Skörd. Sådd. Tröskning. Åkerjämning.
 • KRIGSVÄSEN
 • KYRKOBYGGNAD
 • Allmänt. Klockstapel. Kloster. Kyrka. Kyrkport.
 • KYRKOINVENTARIUM
 • Allmänt. Altare. Belysning. Bord. Dopfunt. Dörr. Epitafium. Förvaringsmöbel. Glasmåleri. Gravvård. Jordfästningsredskap. Kollektkärl. Kyrkotextilier. Monstrans. Mässdräkt. Nattvardskärl. Orgel. Predikstol. Relikskrin. Rökelsekar. Sittmöbel. Skulptur. Tavelmåleri. Vigvattenskärl. Väggmåleri.
 • KYRKOLIV

 • MINNESMÄRKE
 • Allmänt. Plakett. Vapensköld.
 • MUSIK
 • NATUR
 • Allmänt. Djur. Landskap. Trädgård. Växter.
 • PORTRÄTT
 • Allmänt. Barn. Grupp. Kvinna. Man. (Endast tavelporträtt, i övrigt se DRÄKT)
 • RÄTTSVÄSEN
 • Allmänt. Bestraffning. Byväsen. Tingsställe.
 • SPEL
 • STAT
 • SÄLLSKAPSLIV
 • TEXTILIER
 • Allmänt. Handsömnad. Härvling. Linberedning. Spinning. Ullberedning. Valkning. Vävning. Övriga textilteknik
 • TRANSPORT
 • Allmänt. Båt. Bärredskap. Hjudon. Skidor. Släpdon. Trygor. Väg.
 • UNDERVISNING
 • Allmänt. Skola.
 • VAPEN
 • Allmänt. Fångstvapen. Huggvapen. Kastvapen. Skjutvapen. Slagvapen. Stötvapen.
 • ÅRSHÖGTID
 • ÖVRIGA BYGGNADER

 • ÖVRIGA NÄRINGAR