lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dokument ur Manuskriptarkivet

På denna sida publiceras uppteckningarna, svaren på frågelistorna och intervjuerna om det är tillåtet enligt lag. Dokumenten är skannade i PDF-format och kräver Acrobat reader för att kunna läsas.

För att hitta rätt dokument måste sökning först göras i Manuskriptarkivet sökregister. Det kan liknas vid en manuell sökning i en kortkatalog. När man funnit en hänvisning till ett intressant dokument letar man upp detta med hjälp av accessionsnumret i ett dokumentskåp. I detta fall letar man istället upp dokumenten i en mapp på datorn.