lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Manuskriptarkivet

Manuskriptarkivets register. Denna arkivserie innehåller traditionsuppteckningar, intervjuer och svaren på de frågelistor som Folklivsarkivet sänder till sina avtalade meddelare samt svaren på webenkäterna. Intervjuerna är i de flesta fall utförda av forskare och studenter i etnologi på Lunds universitet. Intervjuerna skrivs ut (transkriberas) så ordagrant som det är möjligt. Numera sparas även många intervjuband. Arkivmaterialet är offentlig handling men vissa uppgifter kan vara sekretesslagda och personuppgifter om nu levande personer är skyddade enligt dataskyddsförordningen.

M-ark

(Logga in som gäst) Manual se menyn till vänster längst upp

Registret ovan är det aktuella registret för det så kallade M-arkivet med intervjuer och frågelistsvar. Fram till år 1990 är det avskrivet från ett manuellt register. Från och med 1990 gick Folklivsarkivet över till datorregister.

Real 

(OBS! Nu finns länken till PDF-dokumentet som går att ladda ned och öppna med Acrobat reader)

(logga in som gäst) Manual se menyn till vänster längst upp

Registret REAL är en avskrift av den så kallade Realkatalogen som utarbetades på 1930-talet och som systematiserar den svenska allmogekulturen före den industriella epoken. Registret fördes fram till cirka 1960 och omfattar uppgifter i Manuskriptarkivets samlingar från och med Folklivsarkivets grundande 1913.

 

 

Att söka i Folklivsarkivet

1. Klicka på Sökregister för REAL.

2. Skriv in sökord tex bortbyting eller ännu hellre högertrunkera: bortbyt$.

3. Skriv upp de nummer som du är intresserad av att läsa.

4. Backa så att du kommer tillbaka till sidan med sökregister.

5. Klicka på Dokumentsamling ur manuskriptarkivet.

6. Klicka på nummerserien för det du söker tex för M3244 = (M3001-M3500) och leta upp numret på den uppteckning du vill läsa. Uppteckningarna visas i pdf-format.