lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fotograf Martin Svensson från Börringe

Martin Svensson föddes den 2 maj 1887 och ingick tillsammans med Emil, Hilda, Sigfrid, Birger och fostersonen Henning i tegelbruksarbetaren Sven Nilssons och dess hustrus Anna-Marias barnaskara.

Efter folkskolan påbörjade Martin år 1904 sin fotoutbildning hos fotografen Julius Gellberg i Ystad. 1909 fortsatte han hos fotografen Axel Carlborn i samma stad och där stannade han till 1911. Därefter återvände Martin till föräldrahemmet i Nötesjö där han drev en egen fotorörelse till sin död 1951.

Runt hemorten hade Martin Svensson ett verksamhetsområde med en omkrets på ca 5 mil. I början cyklade han, men senare inköptes en lättviktsmotorcykel vars puttrande fick traktens barn att förtjust skrika: ”Där kommer foto-foto-foto-grafen!” så snart han siktades.

Martin Svenssons huvudsakliga motiv var skolklasser, konfirmander, bröllopspar, porträtt och byggnader. Dessutom fotograferade han vardagslivet på landsbygden. Bilderna visar exempelvis lantbrukarens och hantverkarens arbete, kafferasten, badlivet och cykelutflykten samt politiska och frikyrkliga möten.

De glasplåtar som räddats till eftervärlden visar att det inte bara var vid de stora familjehögtiderna som man kallade på fotografen. Det var viktigt att låta avbilda sig tillsammans med familjen i trädgården, med älsklingshunden och med statussymboler som hästen, bilen och tjuren.

Inkomsterna var små men Martin Svensson fann ett ekonomiskt komplement genom att vara återförsäljare av radioapparater för Stolten & Simonsson i Malmö. På fritiden ägnade han sig åt sin stora biodling (50-60 samhällen). Han var en mycket aktiv medlem i IOGT och bildade en underavdelning i Börringe som fick namnet ”Rimfrost”.

Källa: Mats Johannesson, Börringebilder. Luf A 4736

Fotograf Martin Svensson från lärotiden i Ystad.

Fotograf Martin Svensson från lärotiden i Ystad.