lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Folklivsarkivets bildarkiv

Bildarkivet innehåller i huvudsak fotografier inklusive negativ. Ursprungligen togs bilderna av forskare i dokumentationssyfte. Senare har bilder skänkts av privatpersoner och Folklivsarkivet har bedrivet projekt för att samla bilder med olika motiv. Bilderna är uppställda i ämnesmässig ordning. Numera tillförs fotosamlingen digitala foton i samband med olika forskningsprojekt. Arbete pågår att digitalisera bildarkivet.

1972 överlämnades till Folklivsarkivet en samling glasplåtar från Martin Svenssons fotoateljé i Nötesjö, Börringe socken i Skåne.