lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Avskriftsarkivet

Avskrifts och avhandlingsarkivet

Denna arkivserie innehåller avskrifter och kopior av olika handlingar vars originalhandlingar förvaras på andra arkivinstitutioner eller hos privatpersoner. I denna serie finns exempelvis en stor samling avskrifter och kopior på bouppteckningar vars original förvaras på Landsarkivet i Lund samt kopior på handskrivna privata kokböcker från bättre situerade personers kök. Sammanfattningsvis är denna serie avsedd för material som kopierats vid olika forskningsprojekt och uppsatsarbeten.

Originalarkivet

I en särskild serie förvaras orignalhandlingar som inkommit som gåvor under forskningsarbeten. Den består av personliga, juridiska och ekonomiska handlingar. Här återfinns t ex arrendekontrakt, bouppteckningar, räkenskapsböcker, skifteshandlingar, testamenten, undantagskontrakt, torpkontrakt, auktionsprotokoll, dagböcker och brevsamlingar m.m.