lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Avskrifter av bouppteckningar

Under 1960-talet lät Folklivsarkivet skriva av bouppteckningar från Landsarkivet i Lund. Avsikten var att underlätta studiet av föremål och redskap bland annat för att undersöka innovationer i anslutning till landsbygdens modernisering. Dessa avskrifter användes som källa för ett flertal seminarieuppsatser i Etnologi. Följande bouppteckningar har skrivits av:

Samtliga bouppteckningar fram till år 1726 i följande härader:
Oxie, Ingelstad, Harjager, Skytts, Torna, Vemmenhög, Rönneberg, Bara, Frosta, S. Åsbo, N. Åsbo, V. Göinge, Ö. Göinge, Villand samt i Blekinge Lister och Medelstad.

Samtliga bouppteckningar fram till år 1753 i Ingelstads härad.

En bouppteckning efter bonde, hantverkare och präst (om möjligt) vart femte år under perioden 1735-1845 i Oxie, skytts och Vemmenhögs härad.

En bouppteckning vart femtionde år i samtliga härader i Skåne och Blekinge.

Avskrivna bouppteckningar (pdf)

 • Blekinge
 • Bräkne härad
 • Listers härad
 • Medelstads härad
 • Östra härad
 • Halland
 • Halmstads härad
 • Faurås härad
 • Höks härad
 • Årstads härad
 • Skåne
 • Albo
 • Bara
 • Bjäre
 • Färs
 • Frosta
 • Gärds
 • Harjager
 • Ingelstas
 • Jerrestads
 • Ljunits
 • Luggude
 • N Åsbo
 • Onsjö
 • Oxie
 • Rönnebergs
 • S Åsbo
 • Skytts
 • Torna
 • V Göinge
 • Vemmenhögs
 • Villands
 • Ö Göinge
 • Småland
 • Allbo
 • Kinnevalds
 • Konga