lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Avskrifts- & Originalarkivet

Avskrifts och avhandlingsarkivet

Denna arkivserie innehåller avskrifter och kopior av olika handlingar vars originalhandlingar förvaras på andra arkivinstitutioner eller hos privatpersoner. I denna serie finns exempelvis en stor samling avskrifter och kopior på bouppteckningar vars original förvaras på Landsarkivet i Lund samt kopior på handskrivna privata kokböcker från bättre situerade personers kök. Sammanfattningsvis är denna serie avsedd för material som kopierats vid olika forskningsprojekt och uppsatsarbeten.

 

 

Originalarkivet

I en särskild serie kallad O-arkivet förvaras originalhandlingar som inkommit som gåvor och som kompletterar Folklivsarkivets dokumentation. Den består av personliga dokument, juridiska och ekonomiska handlingar. Här återfinns t ex arrendekontrakt, bouppteckningar, räkenskapsböcker, skifteshandlingar, testamenten, undantagskontrakt, torpkontrakt, auktionsprotokoll, dagböcker och brevsamlingar m.m.

Arkivförteckning (PDF)

Särskilda samlingar i O-arkivet

  • Barbro Martlings arkiv (1923-2014). Samling av resebeskrivningar utförda som klippböcker samt familjefoton och diverse privata textdokument. (Förbehåll gäller för tillhandahållande).