lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nyheter och böcker

Skånska körens visbok

2016 producerade Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar en faksimilutgåva av Skånska körens visbok (Christer Lundh 2007). Boken inkluderar noter och 2 CD-skivor och innehåller visor som finns arkiverade i musiksamlingarna. Den finns till försäljning i receptionen på Arkivcentrum Syd (150 kr).

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv

En populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om att ämnet är engagerande, stort och svårgripbart. Boken ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet vid Lunds universitet (2014). Den finns till försäljning i receptionen på Arkivcentrum (240 kr).

Litteratur till försäljning

Följande titlar finns till försäljning i receptionen på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund:

Barndomsminnen från gården Kvärlöv nr 1 i Annelöv (2017) 100:-

Bondeliv (1999) 60:-

Brännodling (1963) 60:-

Expeditioner i det förflutna (2014) 150:-

Foton från förr (2008) 80:-

Invasionen - den intenderade övergången till Skåne 1808 och 1809 (2016) 150:-

Jordstugor (1979) 30:-

Mandelgren i Blekinge (1991) 60:-

Mandelgren i Södermanland (1993) 30:-

Minnen från Romeleåsen (2018) - del I & II säljes tillsammans - 450:-

Minnen och anteckningar från Gärdlövs och Önnarps pastorat (1964) 100:-

Människor i Mölle (2016) 395:-

Nils Månsson Mandelgren - Brev från en resande konstnär Jämtland-Härjedalen 1868-1869 (1979) 80:-

Naturen för mig (2014) 240:-

Nu gör vi jul igen (2006) 80:-

Skånska körens visbok inkl 2 CD (2007/2016) 150:-

Vad är det att åldras? (2012) 150:-

Visor i Skåne (1983/2013) 100:-

 

Böckerna går även att beställa mot faktura. För expediering tag kontakt med ansvarig för bokförsäljningen.

Minnen från Romeleåsen I & II

Av Bertil Wilhelmsson. Böckerna behandlar byarna Dörröd, Veberöd & Gödelöv (del I) samt Genarp, Slimminge, Blentarp & Everlöv (del II).

Naturen för mig

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv.

Skånska körens visbok

Skånska körens visbok. Inkl. 2 CD-skivor.

Barndomsminnen av Viola Nycander

Barndomsminnen av Viola Nycander. Från gården Kvärlöv nr 1 Annelöv.