lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Information för besökare

Folklivsarkivet finns på Arkivcentrum Syd i Lund

Avgifter för kopiering och visningar

Beställningar från Folklivsarkivet 2018

Material som beställs ur arkivet där expedieringen understiger 10 minuter är kostnadsfri. Därefter kostar varje påbörjad period om tio minuter sextio kronor. I kostnaden ingår tiden för framställning av digitala kopior under förutsättning att det går att ordna med tillgänglig personal och teknik.

Undantagna debitering

Studenter och elever under aktiv utbildning.

Anställda och forskare vid Lunds universitet.

Vid utlämnande av papperskopior tas en avgift ut enligt avgiftsförordningen (1992:191). Nio sidor är gratis. Avgiften för den tionde sidan är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. Om försändelsen väger mer än 20 gram ska samtidigt en ersättning för portokostnad tas ut samt även en avgift för eventuell postförskottsavgift.

I priset ingår inte publiceringsrätt. Tillstånd ges efter separat överenskommelse!

Kopiering av inspelningar ur Skånes musiksamlingar kan utföras efter särskild överenskommelse.


Visningar av Folklivsarkivet
ordinarie tid : 500 kr
efter kl. 16 samt lördag och söndag: 700 kr
046-222 43 73 för bokning!

Parkeringsplatser finns i anslutning till Arkivcentrum Syd.