lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bli meddelare!

Dokumentera din vardag och öka kunskapen om den svenska vardagskulturen. Vi vill få kontakt med människor i alla åldrar och med alla tänkbara skiftande bakgrunder som vill berätta. Att vara meddelare innebär att man besvarar 2-3 tematiska frågelistor om året. Med ledning av frågelistan berättar man kring det tema som listan behandlar. Alla former för berättande välkomnas. Skriv, fota, filma och dokumentera din vardag.
Anmäl dig genom att sända ett mail till följande adress, expedition@folklivsarkivet.lu.se eller per telefon 046-2223135.