Berättelser om teknik

Tekniklore - vardagliga berättelser om teknik

Projektets syfte I vår tid är teknikanvändning viktig i både arbetsliv och privatliv. Modern teknik är ofta komplicerad och vi använder den utan att egentligen förstå hur den fungerar men vi lär oss både praktiskt och med egna knep att hantera den. Det finns nutida berättelser om relationerna mellan människa och teknik som är viktiga att dokumentera. Projektet fyller även luckan mellan allmogekulturen och den industriella tidsåldern som övergått i informationssamhället där teknik blir allt viktigare men också delvis mer komplicerad. Begreppen teknik, redskap, och maskin rymmer en mängd olika föremål som är intressanta för denna studie.  Intervjumetod Projektet dokumenterar människors förhållande till teknik med hjälp av intervjuer som tar cirka en timme. Det är inte en enkät i vanlig betydelse med korta svar utan informanten kan svara utförligt och välja vad som känns mest angeläget att besvara. Intervjun sker med personliga besök på en plats som informanten bestämmer. KontaktuppgifterFörhållandet människa teknik Mellan människa och teknik är en sorts relation som krävs för att framställa ett praktiskt resultat. En maskin kan upplevas som ett levande väsen med egna idéer och de kan få smeknamn. Det finns många berättelser om hur man "läser av" maskinen för att lyckas med uppgiften. Man kan bli både god vän eller ovän med en apparat eller en maskin beroende på hur den sköter sig. Vilka kunskaper lärs in genom utbildning och praktisk erfarenhet samt instruktioner och tips från arbetskamrater? Hur förmedlas erfarenhet med hjälp av berättelser som beskriver olika händelser under arbetet? Betydelsen av det irrationella Oväntade och ovanliga händelser har skapat berättelser och påvisa att allt inte går att förklara med vedertagen kunskap. Okända krafter verkar komma in i arbetet och vardagsmagi kan ibland återfinnas i vårt hanterade av redskap och teknisk utrustning. Rykten och sägner har uppstått kring den moderna teknologin. De har ofta ett visst samband med verkliga egenskaper hos tekniken.
Transformatorhuset i Skurup omkring 1908. Fotograf Olof Tufvesson.
Sidansvarig: gabi.louisedotterfolklivsarkivet.luse | 2020-05-26