lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spelmansfamiljen Berndtsson

Sedan hösten 2015 bedriver Patrik Sandgren och Skånes musiksamlingar ett enskilt projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson eller ”Berndtarna” som de populärt kallats. Projektet har hittills innefattat ett flertal intervjuer jämte insamling och registrering av noter, vistexter, fotografier mm.

Patrik Sandgren har hittills skrivit två artiklar i ämnet: en i Upptecknaren 2015–2016 (PDF) och en i Upptecknaren 2017 (PDF) (mars 2018). Den första artikeln lade fokus på tiden från 1800-talets slut fram till andra världskrigets utbrott, den andra behandlar tiden efter och ungefär fram till 1960-talets slut.

Den inledande artikeln kom särskilt att belysa Guntram Berndtssons (1904–1934) liv och musikalitet. Guntram var näst yngsta barn till riksspelmannen Per Joel Berndtsson (1953–1942) och hans hustru Elna (1866–1956). Guntram dog tidigt i hjärtsjukdom men hann ändå med att spela in flera skivor. Den följande artikeln belyser de andra syskonen (inklusive deras eventuella barn) med visst fokus på minstingen i barnaskaran efter Per Joel och Elna, nämligen Margot Berndtsson (1906–1969).

Anledningen till att projektet påbörjades var att representanter för familjen Berndtsson hörde av sig till Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar och bad om hjälp med att dokumentera och samla in familjens historia. För närvarande (2019) bistår musiksamlingarna en pågående produktion av en diktbok, med texter på bygdemål författade av Per Joel och Elnas dotterdotter Ethel Johannesdotter-Eliasson (f 1926). Ethels originalmanus är en del av ovan nämnda insamling och registrering.

Delar av familjen Berndtsson. Troligen år 1933. Ur Skånes musiksamlingar.