lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Måltiden i upplevelsekonomin

Håkan Jönsson, avdelningen för etnologi vid Lunds universitet

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar i måltidsordningen i svenska hem. Förändringarna berör samtliga delar av måltidskedjan, från inköp till själva måltiden.

Detta projekt undersöker hur förändringar i måltidsordningen påverkar ideal och praxis i svenska hem. Tid, rum och social miljö stå i fokus. Både arbetet med att få fram måltiderna (inköp, matlagning, dukning, disk), samt den sociala och tidsbundna situation som själva måltiden utgör studeras, liksom familjemedlemmarnas uppfattningar om måltidernas roll och funktion för såväl familj som personlig identitet. Fokus kommer att ligga på Råvaror, Kökets artefakter, Matlagningskunskaper, Måltidssituationen, Medier, Matlagningens genus, samt klass och sociala hierarkier. Metoden är etnologisk, med en kombination av deltagarobservation i 15 hushåll, intervjuer samt frågelistan LUF 244 Måltid i förändring som huvudsakliga metoder för materialinsamling.

Måltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hem, forskare Håkan Jönsson på Institutionen för kulturvetenskaper. Fältarbetet utförs av Rosmari Emanuelsson på Folklivsarkivet.