lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cyklar och cyklister igår, idag, imorgon

Under drygt ett sekel har cykeln använts av unga och gamla, av kvinnor och män, i staden och på landet, i arbetet och på fritiden. Att kunna cykla innebär rörelseutrymmet vidgas, både bokstavligen och bildligen. Det är ingen överdrift att säga att cykeln har spelat en avgörande roll i utvecklingen av det moderna Sverige. Cykelns betydelse och synen på cyklandet skiljer sig dock åt, såväl i tid som i rum.

Cyklar och cyklister igår, idag, imorgon är ett dokumentationsprojekt som drivs av Folklivsarkivet i Lund sedan hösten 2012. Syftet är att samla berättelser, minnen och tankar om cykling förr och nu. Är du intresserad av att delta är du välkommen att dela med dig av just din cykelberättelse. Du kan skriva långt eller kort, koncentrera din berättelse kring ett eller flera teman, berätta om något som hände för länge sedan eller idag. Alla aspekter av cykling är av intresse!

Skicka din berättelse till: Folklivsarkivet, Box 117, 221 00 Lund eller expediton@folklivsarkivet.lu.se

Förslag på teman är
• Min första cykel
• Cykeln som arbetsredskap
• Motionscykling och cykelsport
• Cykelsemester
• Cykelpendling
• Cykelutrustning
• Mitt liv som cyklist
• Trafik och säkerhet
• Hälsa och miljö
• Cykelstölder
• Den cykelturen glömmer jag aldrig
• En cykel jag minns

Materialet som samlas in arkiveras och blir tillgängligt för Folklivsarkivets användare. Vi tar också gärna emot bilder som rör din berättelse. Uppge om möjligt fotografens namn. Ange också om arkivet och dess användare får använda dem i böcker, artiklar och på internet. Vill du ha tillbaka bilderna så skannar vi dem.

Dokumentationsprojektet är kopplat till ett forskningsprojekt som planeras vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Kontaktpersoner för detta är Charlotte Hagström och Lars-Eric Jönsson: Charlotte.Hagstromkultur.luse Lars-Eric.Jonssonkultur.luse

Nötesjö i Skåne 1910-talet. Foto Martin Svensson (beskuren)