Pågående projekt

Här beskrivs pågående projekt, som ibland kan vara aktuella under en längre tid. Projekten kan vara initierade av Folklivsarkivet men ofta utgör de samarbeten med andra institutioner eller organisationer. Material som blir resultatet av olika forskningsprojekt som uppteckningar, intervjuer och fotografier liksom etnologiska uppsatser blir en del av Folklivsarkivets samlingar. Vissa avslutade insamlings- och forskningsprojekt redovisas under rubriken Samlingar eller Genomförda projekt.