lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pågående projekt

På denna sida upptas projekt som pågår. Ibland är de aktuella under en längre tid. De är helt eller delvis initierade av Folklivsarkivet men ofta ingår de i ett samarbete med andra institutioner eller organisationer. Material i form av uppteckningar, intervjuer, foton och seminarieuppsatser förvaras i Folklivsarkivets samlingar. Vissa avslutade insamlings- och forskningsprojekt redovisas under rubriken Samlingar eller Genomförda projekt.