lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Valborg, siste april och 1:a maj

Valborg, siste april och 1:a maj 2008 genomförde Folklivsarkivet en dokumentation av firandet av Valborg, siste april och 1:a maj i Lund och Malmö 2008. Materialet består av beskrivningar, foton och arrangörernas informationsmaterial, websidor och tidningsurklipp om firandet på följande platser.

  • Siste April i Lunds Stadspark
  • Mösspåtagning på tegnérsplatsen 30 april
  • Studentsångarna sjunger in våren 1 maj
  • Malmö Fikafolks Valborgsfest
  • 1:a majdemonstrationer i Malmö
  • Valborgsmässofirande på S:t Hans backar
  • Lund Valborgsmässofirande i Pildammsparken
  • Malmö Meny från middag på Grand Hotel Lund 1 maj 2008
  • Program inklusive meny, sånger och placeringslista för Wermlands nations vårbal, Grand Hotel Lund 30 april
  • Handskriven förteckning över den vegetariska menyn, gjord av en av baldeltagarna Tidningsklipp ur Sydsvenskan