lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sturup strax före flygplatsbygget

I januari 1969 kontaktades Folklivsarkivet i Lund av Riksantikvarieämbetet för att planlägga en etnologisk undersökning och dokumentation av Sturup. Sedan tre år tillbaka hade det varit beslutat att anlägga ett flygfält. Åren 1969-1970 genomfördes undersökningen genom intervjuer och fotografier med uppmätningar av bebyggelsen och husens exteriörer och interiörer. 90 stycken fastigheter dokumenterades och omkring 3000 fotografier togs. Uppgiften bestod i att rädda de sista minnesmärkena av en månghundraårig jordbruksbygd som den visade sig i fastigheter och framträdde i befolkningens minne. Det var också därför som alla intervjubanden sparades även om intervjuerna också skrevs ut (transkriberades). Cirka 30 stycken personer intervjuades.

Litteratur

Jonas Frykman. Från Sturup 1969. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1970

Riksantikvarieämbetet Rapport 1973 B 33. Kulturhistorisk inventering 1969-70. Sturup, Börringe socken, Skåne av Gösta Arvastson Jonas Frykman

Skånska vattenkvarnar och vädermöllor. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1980