lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Naturen för mig

Forskningsprojektet Naturen för mig påbörjades våren 2009. Medarbetare från Folklivsarkivet, Institutet för språk och folkminnen och Nordiska museet samlades för att diskutera ett samarbete på temat naturen. 2010 påbörjades dokumentationsarbetet genom att konstruera en frågelista för våra fasta meddelare. Dokumentationen fortsatte genom att intervjua och fotografera. En redaktionsgrupp tillsattes av samarbetsgruppen för att publicera en bok om naturupplevelse som publicerades hösten 2014. Folklivsarkivets frågelista nås via länken här nedan.

230. 2010 Naturen för mig (PDF 29 kB) (PDF)

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv. Göteborg 2014

En populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om att ämnet är engagerande, stort och svårgripbart.