lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nu gör vi jul igen

De nutida Jultraditionerna undersökta

De nutida Jultraditionerna undersökta

År 2004 påbörjades ett samarbetsprojekt då en rad folkminnesarkiv och institutioner beslöt att dokumentera den kommande jultiden ur olika infallsvinklar och med olika metoder. Projektet hade till syfte att undersöka hur människor förhåller sig till och skapar jul under en föränderlig tid och hur julen kommuniceras och ritualiseras i olika sammanhang. Genom att följa hur människor i olika åldrar, med olika bakgrund och bosatta på olika platser i landet upplevde och erfar julen utforskades betydelser, kontinuitet och förändring. Insamlingen har skett i samverkan mellan olika folkminnesavdelningar inom Institutionen för språk och folkminnen – Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) och Folkminnesavdelningen i Uppsala – samt Folklivsarkivet vid Lunds universitet, Mångkulturellt centrum, Nordiska museet och Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Internationellt var det kopplats till the International Society for Ethnology and Folklore och arbetsgruppen för The Ritual Year. De medverkande arkiven och institutionerna har arbetat självständigt med hjälp av olika kvalitativa metoder. Frågelistor, enkäter, upprop i skolor, intervjuer, insamling av tidningsklipp och annonser, fotodokumentation och deltagande observationer.

 

Litteratur

Jul i Sverige 2003-2004. Rapport från Folklivsarkivet, Mångkulturellt centrum, Nordiska museet, Språk- och folkminnesinstitutet. Göteborg 2005.

Nu gör vi jul igen. Utgiven av Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet. Uppsala 2006.