lu.se

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fotografering av hem och bostad

Under sommaren 2010 bedrev vi ett fotoprojekt där några av våra fasta meddelare och ytterligare några personers hemmiljö blev fotograferade. Fotografen följde under en dag en person eller en familj och fotograferade händelser och olika vardagsgöromål. Uppdraget utfördes av Marcus Marcusson som är kulturvetare och yrkesfotograf. Projektet har bekostats av Ebbe Kocks stiftelse. Uppgifter om projektet kan lämnas av arkivarie Göran Sjögård. Projektet fortsatte 2013 som en del i samarbetet med Institutet för Språk och Folkminnen och Nordiska museet med dokumentationen och forskningen om Hem och bostad.